Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення”

Розпорядження від 31.07.2007, №635
Дата оприлюднення: 31.07.2007

На виконання Указу Президента України від 11.07.2005 № 1073 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2006№ 922 «Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 156-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації в 2007-2008 роках Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року», наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.05.2007 № 231 «Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2008-2009 роки» та відповідно до Законів України «Про зайнятість населення», «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Внести до Програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.12.2005 № 924, такі зміни:

розділи VІІ «Завдання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць на 2006-2007 роки» і VІІІ «Обсяги надання соціальних послуг обласною державною службою зайнятості на 2006-2007 роки» (у редакції розпорядження голови адміністрації від 22.08.2006 № 683) викласти у новій редакції згідно з додатками 1, 2.
2. Утворити обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту Програми зайнятості населення Київської області на 2008-2009 роки у складі згідно з додатком 3 та затвердити положення про неї (додаток 4).
3. Затвердити план дій щодо реалізації у Київській області Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року (додаток 5).

4. Райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) в установленому порядку внести відповідні зміни до районних і міських програм зайнятості населення на 2006-2007 роки та створити міжвідомчі робочі групи з розроблення проектів місцевих програм зайнятості населення на 2008-2009 роки. Проекти програм зайнятості населення узгодити та затвердити в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кондрука В.П.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

”        

Поділитися: