Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про питання ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в Київській області

Розпорядження від 29.05.2014, №152
Дата оприлюднення: 29.05.2014

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 29 листопада 2000 року № 1755 “Про строк дії ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу”, від 04 липня 2001 року № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”, постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 року № 276 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1466/21778, від 10 серпня 2012 року № 277 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1467/21779, від 10 серпня 2012 року № 278 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1475/21787, від 10 серпня 2012 року № 279 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1468/21780, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії:

1. Установити, що:

1.1. Заступник голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків підписує ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, видача яких належить до компетенції Київської обласної державної адміністрації (далі – ліцензії).

1.2. Розгляд заяв, що подаються суб’єктами господарювання, про видачу ліцензій, переоформлення, анулювання, видачу дублікатів, копій ліцензій, оформлення ліцензій, зберігання ліцензійних справ, ведення журналів обліку заяв та виданих ліцензій, формування і ведення ліцензійних реєстрів, подання відомостей до Єдиного ліцензійного реєстру, а також здійснення за дорученням обласної державної адміністрації підготовки відповідних пропозицій облдержадміністрацій та проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації з цих питань здійснює департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдерж-адміністрації.

2. Департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації внести Київській обласній державній адміністрації пропозиції щодо організації контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 24.10.2008 № 1365 “Про деякі питання з ліцензування в Київській області певних видів господарської діяльності”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Корбана О.Б.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: