Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про питання ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в Київській області

Розпорядження від 02.09.2015, №323
Дата оприлюднення: 02.09.2015

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, від 04 липня 2001 року № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”, постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10 серпня 2012 року № 276 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1466/21778, від 10 серпня 2012 року № 277 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1467/21779, від 10 серпня 2012 року № 278 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1475/21787, від 10 серпня 2012 року № 279 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1468/21780, від 10 серпня 2012 року № 284 “Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за№ 1477/21789, з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії:

1. Установити, що:

1.1. заступник голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків підписує ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, видача яких належить до компетенції Київської обласної державної адміністрації (далі – ліцензії);

1.2. розгляд заяв, що подаються суб’єктами господарювання, про видачу, оформлення, переоформлення, анулювання ліцензій, зберігання ліцензійних справ, ведення журналів обліку заяв та виданих ліцензій, формування і ведення ліцензійних реєстрів, подання відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також здійснення за дорученням обласної державної адміністрації підготовки відповідних пропозицій облдержадміністрації та проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації з цих питань здійснює департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації.

2. Департаменту житлово-комунального господарства і паливно- енергетичного комплексу облдержадміністрації здійснювати організацію контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, із залученням у разі необхідності відповідних фахівців.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 29 травня 2014 року № 152 “Про питання ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в Київській області”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Корбана О.Б.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: