Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про підсумки соціально-економічного розвитку області у І кварталі 2002 року”.

Розпорядження від 30.04.2002, №242
Дата оприлюднення: 30.04.2002

Підсумки соціально-економічного розвитку області свідчать, що у І кварталі 2002 року продовжувалася робота, спрямована на подальшу структурну перебудову та реформування економіки, закріплення позитивних тенденцій у провідних галузях народного господарства, вирішення найбільш гострих соціальних проблем. Обсяги промислового виробництва у І кварталі 2002 року зросли у порівнянні з відповідним періодом 2001 року на 5,5 відсотка. Приросту промислового виробництва досягнуто у 23 районах і містах області та майже в усіх галузях промисловості. Випуск товарів народного споживання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 14,9%, у тому числі продовольчих товарів – на 36,1 відсотка. Значно знизився рівень бартерних операцій. Обсяг продукції сільського господарства за І квартал 2002 року в усіх категоріях господарств у порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 23,2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – на 53,3 відсотка. Протягом січня-березня ц.р. в усіх категоріях господарств у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло поголів’я свиней на 21,6% та птиці на 31,8%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах відповідно на 37,1 та 68,7 відсотка. Виробництво м’яса усіма категоріями господарств зросло на 19,6%, молока – на 10,1%, яєць – на 48,5 відсотка. Майже усі райони області збільшили валове виробництво молока. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги введеного в дію житла за рахунок усіх джерел фінансування збільшилися на 29,2%, у т.ч. за рахунок індивідуального будівництва – на 6,2 відсотка. У січні-березні 2002 року обсяг роздрібного товарообороту, з урахуванням громадського харчування, проти відповідного періоду минулого року збільшився у порівнянних цінах на 15 відсотків. З початку поточного року заборгованість із виплати заробітної плати скоротилася у 23 районах та містах області на 2,1 млн. грн. або на 1,9 відсотка. Рівень працевлаштування по області склав 9,1%, що на 2,3% більше ніж у відповідному періоді минулого року. Чисельність громадян, які перебували на обліку у службі зайнятості, зменшилася на 10 відсотків. Кількість укладених і зареєстрованих колективних договорів за станом на 01.04.2002 збільшилася проти відповідного періоду минулого року на 46,3 відсотка. Однак, незважаючи на деякі позитивні тенденції, загальна соціально-економічна ситуація в області у багатьох галузях залишається нестабільною. У І кварталі ц.р. спад обсягів виробництва промислової продукції допущено у 7 районах та 4 містах області. Складним залишається становище в агропромисловому комплексі області. Сільськогосподарським підприємствам не вдалося стабілізувати поголів’я великої рогатої худоби, яке у порівнянні з січнем-березнем 2001 року зменшилось на 2,9%, у т.ч. поголів’я корів – на 9,6 відсотка. Значно скоротилося поголів’я великої рогатої худоби у господарствах Згурівського (на 27%), Вишгородського (на 18%), Бородянського та Богуславського (на 14 відсотків) районів. Заборгованість споживачів за використаний згідно з лімітами облдержадміністрації природний газ (за оперативними даними) за станом на 01.04.2002 з урахуванням боргів 1999-2001 років склала 72,7 млн. гривень. Найнижчий рівень проплат за спожитий природний газ в Іванківському (71,5%), Рокитнянському (74,3%), Переяслав-Хмельницькому (74,6%) районах та у містах Березань (61,0%) і Бориспіль (68,5 відсотка). Заборгованість за спожиту електроенергію з урахуванням боргів минулих років за станом на 01.04.2002 склала 83,7 млн.гривень. Найбільшу заборгованість мають споживачі Києво-Святошинського, Броварського районів та міста Бровари. В області недостатньо проводиться робота щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку і регулювання водопостачання та теплопостачання. За станом на 01.04.2002 оснащення житлового фонду будинковими лічильниками холодної води складає 25,8%, гарячої – 7,9%, теплової енергії – 4,0% до завдання, визначеного розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.02.96 № 95 “Про поетапне оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2000 роки”. З початку поточного року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано податків та платежів у сумі 236,7 млн.грн., що складає 99,7% прогнозних показників. Незадовільними залишаються темпи скорочення заборгованості із виплати заробітної плати. Загальна сума заборгованості у порівнянні з попереднім періодом (на 01.02.2002) зросла на 4,8% і за станом на 01.03.2002 становить 103,8 млн. гривень. Майже третина працюючих не охоплена колективними договорами і залишається без відповідних соціально-економічних гарантій. Зберігається негативна тенденція до збільшення випадків виробничого травматизму. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість таких випадків зі смертельними наслідками зросла з 4-х до 10-ти. З них 5 – сталося на підприємствах агропромислового комплексу. Складною залишається проблема зайнятості населення області. Протягом І кварталу ц.р. до державної служби зайнятості з питань працевлаштування звернулося громадян на 27% більше ніж за відповідний період минулого року. Аналіз соціально-економічного розвитку області у І кварталі ц.р. свідчить, що структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) необхідно продовжити роботу щодо розв’язання невирішених проблем, що негативно впливають на соціально-економічний розвиток області. Зважаючи на викладене: 1. Вважати основними завданнями структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних установ та організацій, райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення): 1.1. Забезпечення підвищення середньообласного рівня приросту обсягів промислового виробництва. Приділити особливу увагу діяльності підприємств, де продовжується спад випуску продукції, виконання робіт, надання послуг. 1.2. Сприяння перепрофілюванню, технічному переоснащенню промислових підприємств шляхом залучення інвестицій, створенню нових робочих місць, оздоровленню фінансового стану підприємств і організацій області. 1.3. Вжиття заходів щодо забезпечення своєчасної і в повному обсязі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності України, погашення та недопущення у подальшому заборгованості із виплати заробітної плати тощо. 2. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облержадміністрації надати методичну і практичну допомогу райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) у розвитку матеріальнотехнічної бази виробництв, зокрема у містах Біла Церква, Ірпінь, Березань. 3. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, головному управлінню економіки облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) проаналізувати діяльність підприємств, що мають значне скорочення обсягів виробництва або простоюють, та вжити заходів, спрямованих на зростання промислового виробництва. 4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністраціям: 4.1. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пальномастильними матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин з метою прискорення та завершення весняно-польових робіт, належного догляду за посівами сільськогосподарських культур. 4.2. Забезпечити своєчасне проведення весняно-польових робіт, у першу чергу посіву ранніх зернових та зернобобових культур. Вжити необхідних заходів щодо своєчасного підживлення озимих зернових культур. 4.3. Вжити дієвих заходів щодо стабілізації поголів’я великої рогатої худоби. 4.4. Забезпечити постійний контроль за дотриманням підприємствами і організаціями агропромислового комплексу графіків погашення боргових зобов’язань перед державним бюджетом та заборгованості із заробітної плати. 5. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) посилити роботу з реформування житлово-комунального господарства. 6. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації постійно контролювати хід впровадження в області приладів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії. Про стан оснащення житлового фонду вказаними приладами обліку та регулювання інформувати облдержадміністрацію щокварталу до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом, протягом 2002 року. 7. Головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення), підприємствам, установам, організаціям області: 7.1. Разом з галузевими і територіальними об’єднаннями профспілок та роботодавців розглянути хід та підсумки виконання галузевих і регіональних угод, колективних договорів на підприємствах. Вжити заходів до якомога повного виконання взаємних зобов’язань, насамперед щодо своєчасної виплати заробітної плати, поліпшення безпеки і охорони праці, удосконалення інших аспектів трудових відносин. Передбачити у галузевих та регіональних угодах, колективних договорах положення щодо зростання фондів оплати праці, встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці та доведення середньомісячної номінальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму. 7.2. Проаналізувати стан справ з охорони праці на виробництві та вжити невідкладних заходів щодо усунення причин, які призводять до нещасних випадків, забезпечити проведення робіт у суворій відповідності до норм і правил охорони праці і техніки безпеки. Особливу увагу приділити безпеці проведення весняно-польових та інших сільськогосподарських робіт. 8. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації разом з Територіальною державною інспекцією праці у Київській області, райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) сприяти роботі обласної, районних та міських комісій з питань забезпечення своєчасності сплати податків і виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 9. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації вжити додаткових заходів щодо забезпечення фінансування у 2002 році виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Київській області відповідних заходів обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2002 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.12.2001 № 812. 10. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення): 10.1. Спільно з органами статистики, податковими інспекціями районів і міст області проаналізувати відповідність кількості працюючих підприємств і організацій у регіоні їх звітності. 10.2. Протягом ІІ кварталу 2002 року визначитися з наявністю вільних і незадіяних виробничих площ, зупинених і недобудованих виробництв. Ініціювати розробку конкретних програм і бізнес-планів щодо розвитку виробництв, створенню нових потужностей. 10.3. Спільно з підприємствами та організаціями-замовниками з будівництва розробити заходи щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2002 рік, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 14.01.2002 № 313-19-ХХІІІ, зокрема щодо введення в дію загальної площі житлових будинків у 2002 році за рахунок усіх джерел фінансування. 10.4. Вжити заходів щодо ліквідації заборгованості за комунальні послуги та підвищення дисципліни розрахунків за використані енергоносії. 11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

        

Поділитися: