Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року”

Розпорядження від 14.04.2010, №337
Дата оприлюднення: 14.04.2010

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації“ „Про теплопостачання“ „Про житлово-комунальні послуги“  „Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж“ затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.07 № 71 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464:

1. Затвердити заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року (далі – заходи) згідно з додатком 1.

2. Утворити обласну робочу групу з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року у складі згідно з додатком 2.

3. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значен­ня) у термін до 01.05.2010 розробити і затвердити заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимових умовах.

4. Головним управлінням управлінням та іншим структурним підрозді­лам облдержадміністрації райдержадміністраціям міськвиконкомам (міст обласного значення):
4.1. Забезпечити безумовне та своєчасне виконання заходів з підго­товки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призна­чення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року;
4.2. Про хід виконання зазначених заходів щомісяця за станом на01 та 15 число наступного періоду інформувати головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдерж­адміністрації.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації

Поділитися: