Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про передачу комп’ютерної техніки”””

Розпорядження від 13.10.2008, №1323
Дата оприлюднення: 13.10.2008

Розглянувши подання головного управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації від 09.10.2008 № 04-48-2417, головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації від 26.09.2008 № 03-01-07-1456, управління з питань надзви­чайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації від 06.10.2008№ 01-11/1006, відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Інструкції з обліку необо­ротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за № 459/4680, Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 № 142/181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 за № 787/5978:

1. Передати безкоштовно з балансу Київської обласної державної адміністрації комп’ютерну техніку на баланс:

1.1. головного управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації: монітор 17 „Самсунг”, інвентарний номер – 1048652, вартість 936,00 грн.; програмний технічний комплекс „Маестро Леонардо”, інвентарний номер – 1048562, вартість 2344,00 грн.;
1.2. головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації: монітор 17 „Самсунг, інвентарний номер – 1048656, вартість 936,00 грн.; програмний технічний комплекс „Маестро Моцарт”, інвентарний номер – 10483331, вартість 3977,00 грн.;
1.3. управління з питань надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації: монітор 17 „Самсунг“, інвентарний номер – 1048567, вартість 904,00 грн.; програмний технічний комплекс „Маестро Леонардо”, інвентарний номер – 1048718, вартість 2383,00 грн.

2. Утворити комісії з прийняття-передачі комп’ютерної техніки (далі – комісії) у складі згідно з додатками 1, 2, 3.

3. Комісіям у десятиденний термін у встановленому порядку здійснити передачу-прийняття комп’ютерної техніки; за результатами передачі скласти акти прийняття-передачі і подати їх на затвердження заступникові голови – керівникові апарату облдержадміністрації Косенку А.П.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ника голови – керівника апарату облдержадміністрації Косенка А.П.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко        

Поділитися: