Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008″””

Розпорядження від 19.02.2008, №142
Дата оприлюднення: 19.02.2008

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про звернення громадян” та з метою підвищення в Київській області ефективності роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків у цій роботі:

1. Затвердити заходи щодо виконання в Київській області Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” (далі – обласні заходи), що додаються.

2. Головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України „Про звернення громадян”, упорядкування роботи зі зверненнями громадян, зокрема щодо:

недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;
викорінення практики визнання заяви чи скарги необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;
створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;
узяття під особистий контроль керівниками відповідних органів розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;
запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;
з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості халатності та формалізму при розгляді звернень;
вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян;
продовження функціонування гарячих ліній і телефонів довіри, проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.

2. Головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

2.1. забезпечити безумовне виконання обласних заходів у визначені цим розпорядженням строки. Про хід їх виконання інформувати облдержадміністрацію до 28.08. 2008 та 28.08.2009;
2.2. у місячний термін розробити і затвердити відповідні заходи.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Косенка А.П.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

Додаток

”        

Поділитися: