Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про організацію у 2016 році безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування населення Київської області, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розпорядження від 29.02.2016, №55
Дата оприлюднення: 29.02.2016

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про здійснення державних закупівель”, постанов Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071 “Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету”, від 17 серпня 1998 року № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”, від 17 жовтня 2008 року № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, пункту 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 квітня 2003 року № 169 “Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2003 року за № 308/7629, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, листів Державного казначейства України від 25 лютого 2008 року № 3.4-04/654-3021 “Щодо обліку витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно на пільгових умовах”, від 22 жовтня 2009 року № 15-06/2654-17879 “Щодо забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, рішення Київської обласної ради від 12 січня 2016 року № 050-02-VІI “Про обласний бюджет Київської області на 2016 рік”

1. Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації:

1.1. щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками 2016 року інформувати Київську облдержадміністрацію про стан забезпечення лікарськими засобами осіб, які мають відповідні пільги згідно із Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

1.2. забезпечити у 2016 році здійснення безоплатного відпуску населенню Київської області лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування, за КФК 090212 “Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” за кодом економічної класифікації видатків 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали”;

1.3. відшкодовувати кошти за проведене зубопротезування осіб, які мають відповідні пільги згідно із Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” за договорами, укладеними з медичними закладами Київської області, за КФК 090212 “Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” за кодом економічної класифікації видатків 2730 “Інші виплати населенню”.

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

2.1. визначити аптечні заклади уповноваженими з питань безоплатного відпуску населенню адміністративної території, яке має пільги згідно із Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування, в обсягах, затверджених у відповідних бюджетах, за КФК 090212 “Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

2.2. забезпечити постійну взаємодію з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації з питань виконання цього розпорядження;

2.3. щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками 2016 року інформувати департамент охорони здоров’я облдержадміністрації про стан забезпечення лікарськими засобами осіб, які мають відповідні пільги згідно із Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

2.4. забезпечити контроль за безоплатним відпуском медикаментів уповноваженими аптечними закладами області хворим, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рецептами, виписаними лікарями у поточному році та формуванням реєстру осіб, які їх отримали;

2.5. забезпечити відшкодування уповноваженим аптечним закладам вартості ліків, на підставі наданих ними головним розпорядникам бюджетних коштів реєстрів з переліком осіб, яким відпущені ліки за пільговими рецептами. Зазначене відшкодування здійснювати за кодом економічної класифікації видатків 2730 “Інші виплати населенню”.

3. Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації забезпечити перерахування коштів до районних та міських (міст обласного значення) бюджетів згідно з помісячним розподілом субвенції на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та помісячного розпису обласного бюджету департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обовя’зків.

Голова адміністрації М.Д. Мельничук

        

Поділитися: