Працюємо задля перемоги!

“Про організацію у 2013 році безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування населення Київської області, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Розпорядження від 14.01.2013, №12
Дата оприлюднення: 14.01.2013

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про здійснення державних закупівель”, постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1071 „Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету”, від 17.08.98№ 1303 „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”, від 17.10.2008 № 955 „Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, пункту 3 наказу Міністерства охорони здоров’я Українивід 14.04.2003 № 169 „Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2003 за № 308/7629, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за№ 783/11063, листів Державного казначейства України від 25.02.2008№ 3.4-04/654-3021 „Щодо обліку витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно на пільгових умовах”, від 22.10.2009 № 15-06/2654-17879 „Щодо забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, рішень Київської обласної ради від 09.04.2010 № 678-29-V „Про делегування повноважень Київської обласної ради Київській обласній державній адміністрації”, від 21.12.201252728-VI „Про обласний бюджет Київської області на 2013 рік”, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 28.04.2010 № 393 „Про деякі питання управління Київською обласною державною адміністрацією об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області”.

1. Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації:

1.1. До 15.01.2013 визначити перелік лікарських засобів для амбулаторного лікування населення Київської області, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1071 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.2003 № 169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2003 за № 308/7629), довести його до уповноважених з питань безоплатного відпуску населенню лікарських засобів та до районних державних адміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення).

1.2. Щоквартально до 25 числа місяця наступного за звітним періодом та за підсумками 2013 року інформувати Київську облдержадміністрацію та Київську обласну раду про стан забезпечення лікарськими засобами осіб, які мають відповідні пільги згідно із Законом України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

2. Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації визначити на 2013 рік уповноваженими комунальні заклади Київської обласної ради, які здійснюватимуть безоплатний відпуск населенню Київської області лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування, за КФК 090212 „Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

3.1. Визначити уповноважених з питань безоплатного відпуску населенню адміністративної території, яке має пільги згідно із Законом України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування, в обсягах, затверджених у відповідних бюджетах, за КФК 090212 „Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

3.2. Забезпечити постійну взаємодію з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації з питань виконання цього розпорядження

3.3. Щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним періодом та за підсумками 2013 року інформувати департамент охорони здоров’я облдержадміністрації про стан забезпечення лікарськими засобами осіб, які мають відповідні пільги згідно із Законом України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

3.4. Забезпечити контроль за безоплатним відпуском медикаментів уповноваженими аптечними закладами області хворим, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рецептами, виписаними лікарями у поточному році, та формуванням реєстру осіб, які їх отримали.

3.5. Забезпечити відшкодування уповноваженим аптечним закладам вартості ліків, на підставі наданих ними головним розпорядникам бюджетних коштів реєстрів з переліком осіб, яким відпущені ліки за пільговими рецептами. Зазначене відшкодування здійснювати за кодом економічної класифікації видатків 2730 „Інші виплати населенню”.

4. Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації забезпечити перерахування коштів до районних та міських (міст обласного значення) бюджетів згідно помісячного розподілу субвенції на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: