“Про організацію у 2011 році безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами у разі амбулаторного лікування населення Київської області, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Розпорядження від 18.03.2011, №255
Дата оприлюднення: 18.03.2011

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про здійснення державних закупівель”, постанов Кабінету Міністрів Українивід 05.09.96 № 1071 „Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету”, від 17.08.98№ 1303 „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”, від 17.10.2008 № 955 Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, пункту 3 наказу Міністерства охорони здоров’я Українивід 14.04.2003 № 169 „Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2003 за № 308/7629, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за№ 783/11063, листів Державного казначейства України від 25.02.2008№ 3.4-04/654-3021 „Щодо обліку витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно на пільгових умовах”, від 22.10.2009 № 15-06/2654-17879Щодо забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, рішень Київської обласної ради від 09.04.2010 № 678-29-V „Про делегування повноважень Київської обласної ради Київській обласній державній адміністрації”,від 30.12.2010 № 032-03-VI „Про обласний бюджет Київської області на 2011 рік”, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 28.04.2010№ 393 „Про деякі питання управління Київською обласною державною адміністрацією об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області”:

1. Визначити на 2011 рік Комунальне підприємство Київської обласної ради „Київська обласна аптека” уповноваженим з питань безоплатного (за КФК 090212 „Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”) відпуску населенню Київської області, постраждалому внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

2. Головному управлінню охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації:

2.1. Визначити:

2.1.1. до 23.03.2011 перелік лікарських засобів для забезпечення потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до переліку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1071(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.2003 № 169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2003 за № 308/7629);

2.1.2. до 23.03.2011, виходячи із потреби у лікарських засобах та кількості потерпілого населення, розподіл коштів, передбачених для безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування осіб, які мають відповідні пільги згідно із Законом України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, між районами та містами (міст обласного значення) області (крім міста Славутича) та обласними лікувально-профілактичними закладами, які надають амбулаторну медичну допомогу потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2.2. щоквартально та за підсумками 2011 року до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати Київську облдержадміністрацію та Київську обласну раду про стан забезпечення лікарськими засобами осіб, які мають відповідні пільги згідно із Законом України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

3. Головному фінансовому управлінню Київської облдержадміністрації забезпечити належне фінансування головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації на цілі, визначені цим розпорядженням.

4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити постійну взаємодію з головним управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації з питань виконання цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: