Працюємо задля перемоги!

“Про організацію та проведення в області призову громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2008 року”””

Розпорядження від 23.01.2008, №29
Дата оприлюднення: 23.01.2008

На виконання Указу Президента України від 24.10.2007 № 1003/2007 „Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2008 році”, відповідно до Законів України „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про місцеві державні адміністрації” та з метою забезпечення проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу:

1. Утворити обласну призовну комісію у складі згідно з додатком.

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) спільно з військовими комісаріатами районів і міст області організувати та провести у квітні-травні 2008 року призов і відправку на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які до дня відправки у військові частини досягли 18 років і не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу.

3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

3.1. до 01 березня 2008 року створити районні і міські призовні комісії та організувати їх роботу;
3.2. затвердити графіки проведення призову громадян на строкову військову службу;
3.3. виділити лікарів та середній медичний персонал для роботи у складі призовних комісій, забезпечити їх необхідним медичним майном і господарчим інвентарем;
3.4. організувати обстеження та лікування призовників у лікувальних закладах районів, міст (міст обласного значення);
3.5. у взаємодії із відповідними органами внутрішніх справ організувати охорону громадського порядку та роботу груп з розшуку і доставки на призовні дільниці громадян, які ухиляються від призову на строкову військову службу;
3.6. про результати проведеної роботи проінформувати облдержадміністрацію до 18 червня 2008 року.

4. Головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:

4.1. виділити лікарів та середній медичний персонал для роботи на обласному збірному пункті у складі медичної комісії згідно із заявкою обласного військового комісара, забезпечити їх необхідним медичним майном, медикаментами та інструментарієм;
4.2. організувати позачергове обстеження та лікування призовників у лікувальних закладах області за направленням обласного військового комісара.

5. Обласній призовній комісії про підсумки роботи проінформувати облдержадміністрацію до 27 червня 2008 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Вакараша В.М.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

Додаток

”        

Поділитися: