Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про організацію та проведення в Київській області призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2008 року”””

Розпорядження від 07.07.2008, №975
Дата оприлюднення: 07.07.2008

На виконання Указу Президента України від 24.10.2007 № 1003/2007 „Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2008 році”, відповідно до Законів України „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про місцеві державні адміністрації” та з метою забезпечення успішного проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу:

1. Утворити обласну призовну комісію у складі згідно з додатком.

2. Головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:

2.1. виділити лікарів та середній медичний персонал для роботи на обласному збірному пункті у складі медичної комісії згідно із заявкою обласного військового комісара, забезпечити її медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном;
2.2. забезпечити обстеження та лікування призовників у лікувальних закладах області за направленням обласного військового комісара.

3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), починаючи з 01.09.2008 забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у жовтні-листопаді 2008 року призову на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань громадян України чоловічої статі, які до дня відправки у військові частини досягли 18 років і не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу. З цією метою в строк до 01.09.2008:

3.1. утворити районні (міські) призовні комісії;
3.2. затвердити графіки засідань призовних комісій, порядок проведення та забезпечення заходів з організації призову громадян України на строкову військову службу;
3.3. виділити лікарів та середній медичний персонал для роботи у складі медичних комісій, забезпечити їх медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном;
3.4. забезпечити відповідно до чинного законодавства охорону громадського порядку на призовних пунктах.
Про результати проведеної роботи проінформувати облдержадміністрацію до 12 грудня 2008 року.

4. Обласній призовній комісії про підсумки роботи проінформувати облдержадміністрацію до 19 грудня 2008 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Вакараша В.М.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

Додаток

”        

Поділитися: