Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про організацію та проведення в Київській області призову громадян України на строкову військову службу у жовтні – листопаді 2015 року

Розпорядження від 23.07.2015, №258
Дата оприлюднення: 23.07.2015

Відповідно до Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 17 лютого 2015 року № 88/2015 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році” та з метою забезпечення успішного проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу:

1. Утворити обласну призовну комісію у складі згідно з додатком.

2. Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації:

2.1. виділити лікарів та медичний персонал для роботи на обласному збірному пункті у складі медичної комісії згідно із заявкою військового комісара Київського обласного військового комісаріату, забезпечити її медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном;

2.2. забезпечити обстеження та лікування призовників у лікувальних закладах області за направленням військового комісара Київського обласного військового комісаріату.

3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), починаючи з 01 вересня 2015 року забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у жовтні – листопаді 2015 року призову на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань громадян України чоловічої статі, які до дня відправлення у військові частини досягли 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

З цією метою в строк до 01 вересня 2015 року:

3.1. утворити районні (міські) призовні комісії;

3.2. затвердити графіки засідань призовних комісій, порядок проведення та забезпечення заходів з організації призову громадян України на строкову військову службу;

3.3. виділити лікарів та медичний персонал для роботи у складі медичних комісій, забезпечити їх медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном;

3.4. забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства охорону громадського порядку на призовних дільницях і збірному пункті.

Про результати проведеної роботи проінформувати Київську облдержадміністрацію до 10 грудня 2015 року.

4. Обласній призовній комісії про підсумки роботи проінформувати Київську облдержадміністрацію до 14 грудня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: