Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про організацію роботи з іноземними делегаціямигрупами та окремими іноземцями в Київській обласній державній адміністраціїрайдержадміністраціях

Розпорядження від 18.06.2007, №459
Дата оприлюднення: 18.06.2007

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”, від 19.07.2006 № 1000 „Про деякі питання обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”:

1. Керівникам головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам (міст обласного значення):

1.1. забезпечити неухильне виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”;

1.2. привести власні акти у відповідність до вищезазначеної постанови;

1.3. до 25 червня 2007 року визначити посадову особу, на яку покладаються функції з організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі – іноземці) і роботу з ними;

1.4. завчасно подавати Управлінню Служби безпеки України в Київській області та головному управлінню економіки облдержадміністрації програми проведення роботи з іноземцями;

1.5. звіти про виконання відповідних програм за підсумками кожного прийому і проведення роботи з іноземцями подавати у п’ятиденний термін Управлінню Служби безпеки України в Київській області та головному управлінню економіки облдержадміністрації;

1.6. щокварталу, не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати звіти за підсумками проведення роботи з іноземцями за звітний період Управлінню Служби безпеки України в Київській області та головному управлінню економіки облдержадміністрації.

2. Керівникові апарату облдержадміністрації Косенку А.П. забезпечити перегляд Інструкції про порядок охорони державної таємниці, а також інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними в апараті Київської облдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.04.2003 № 233, та подати відповідні пропозиції.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковбасюка Ю.В.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко        

Поділитися: