Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про організацію роботи щодо укладання та розірвання контрактів з керівниками підприємств (їх об’єднань), закладів, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 12.05.2011, №454
Дата оприлюднення: 12.05.2011

Відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Київської обласної ради від 09.04.2010 № 678-29-V „Про делегування повноважень Київської обласної ради Київській обласній державній адміністрації”, від 24.12.2010 № 025-02-VI „Про затвердження Положення про повноваження в частині управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області”, від 21.04.2011 № 092-06-VI „Про Порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області”, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 28.04.2010 № 393 „Про деякі питання управління Київською облдержадміністрацією об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області”:

1. Установити, що:

1.1. Керівники структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, у підпорядкуванні яких перебувають підприємства (їх об’єднан­ня), заклади, установи, організації, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області та належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації (далі – підприємства, установи, організації), після отримання Київською обласною державною адміністрацією рішень Київської обласної ради про призначення (погодження) на посаду чи звільнення із займаної посади керівників підприємств, установ, організацій укладають чи розривають контракти з керівниками цих підприємств, установ, організацій за погодженням з першим заступником голови, заступниками голови Київської обласної державної адміністрації згідно із розподілом обов’язків з дотриманням вимог чинного законодавства і Порядку призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 21.04.2011 № 092-06-VI (далі – Порядок призначення та звільнення).

1.2. На час тимчасової відсутності керівників підприємств, установ, організацій (лікарняний, відпустка, відрядження тощо) виконання обов’язків керівників покладається на їх заступників або інших працівників цих підприємств, установ, організацій наказами керівників підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, у підпорядкуванні яких вони перебувають.

2. Керівникам структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, у підпорядкуванні яких перебувають підприємства, установи, організації, забезпечувати:

2.1. Підготовку проектів подань Київської обласної державної адміністрації до Київської обласної ради щодо призначення (погодження) на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств, установ, організацій, а також проектів відповідних рішень Київської обласної ради про призначення (погодження) на посаду та звільнення із займаної посади керівників з додаванням до них документів, визначених у пунктах 2.4, 4.3 Порядку призначення та звільнення.

2.2. Вирішення у встановленому порядку питань заохочення, притяг­нення керівників підприємств, установ, організацій до дисциплінарної або іншої відповідальності, надання відпусток тощо.

2.3. Здійснення контролю за виконанням контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, їх облік та зберігання, ведення особових справ та трудових книжок цих керівників.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови, заступників голови Київської обласної державної адміністрації згідно із розподілом обов’язків.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк         

Поділитися: