“Про організацію проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів у 2011 році”

Розпорядження від 22.09.2011, №1044
Дата оприлюднення: 22.09.2011

Відповідно до Указу Президента України від 11.10.10 № 937/2010 „Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи”, постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.11 № 143 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи”, методичних рекомендацій щодо проведення робіт з дозиметричної паспорти­зації населених пунктів України, які згідно із законодавством віднесено до зон радіоактивного забруднення, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 27.07.11 № 764:

1. Провести у 2011 році дозиметричну паспортизацію населених пунктів Київської області, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з переліком, що додається.

2. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення):

2.1. Організувати та забезпечити виконання робіт щодо відбору проб продуктів харчування місцевого виробництва (молока і картоплі), їх аналізу на вміст радіоактивного цезію, стронцію та обстеження населення на вміст радіонуклідів в організмі людини відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення робіт з дозиметричної паспортизації населених пунктів України, які згідно із законодавством віднесено до зон радіоактивного забруднення, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 27.07.11 № 764.

2.2. Надати до 5 відсотків проб, що аналізуються, для зовнішнього контролю Державній науково-дослідній установі „Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології”.

2.3. Щомісяця до 5 числа подавати звіт про результати проведення робіт з дозиметричної паспортизації населених пунктів головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

3. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдерж­адміністрації – розпоряднику коштів другого рівня:

3.1. Включити в мережу розпорядників коштів нижчого рівня за КПКВ 3202070 „Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення” райдержадміністрації та міськвиконкоми ( міст обласного значення).

3.2. Забезпечити розподіл коштів для проведення робіт з дозиметричної паспортизації.

3.3. Подавати щомісяця, не пізніше 10 числа, Міністерству надзвичайних ситуацій України звіт про виконання заходів та досягнуті результати.

3.4. Узагальнити та забезпечити надання результатів вимірювань, які отримані під час дозиметричної паспортизації, Центральній геофізичній обсерваторії Міністерства надзвичайних ситуацій України та для розрахунку паспортних доз Науковому центру радіаційної медицини інституту радіаційного захисту Академії медичних наук України на паперових та електронних носіях.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Максименка В.М.

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації Я.М.Москаленко

        

Поділитися: