Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про організацію проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів у 2013 році

Розпорядження від 03.09.2013, №331
Дата оприлюднення: 03.09.2013

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Указу Президента України від 11 жовтня 2010 року № 937/2010 “Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 143 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи”, листа Державного агентства України з управління зоною відчуження від 30 травня 2013 року № 01-1718/1.4.1 про “Рекомендації щодо проведення робіт з дозиметричної паспортизації у 2013 році населених пунктів України, які згідно із законодавством віднесено до зон радіоактивного забруднення”, з метою цільового й ефективного використання бюджетних коштів при реалізації програми за КПКВК 3202070 “Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення”:

1. Провести у 2013 році дозиметричну паспортизацію населених пунктів Київської області, які відповідно до експертного висновку від 26 грудня 2012 року № 5 Національної комісії з радіаційного захисту населення України про радіологічний стан населених пунктів Київської області, належать до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з переліком, що додається.

2. Райдержадміністраціям:

2.1. Організувати та забезпечити виконання робіт щодо відбору проб продуктів харчування місцевого виробництва (молока і картоплі), їх аналізу на вміст радіоактивного цезію, стронцію та обстеження населення на вміст радіонуклідів в організмі людини відповідно до листа Державного агентства України з управління зоною відчуження від 30 травня 2013 року № 01-1718/1.4.1 про “Рекомендації щодо проведення робіт з дозиметричної паспортизації у 2013 році населених пунктів України, які згідно із законодавством віднесено до зон радіоактивного забруднення”.

2.2. Надати 5 відсотків проб, що аналізуються, для зовнішнього контролю Державній науково-дослідній установі “Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології”

2.3. Щомісяця до 5 числа подавати звіт про результати проведення робіт з дозиметричної паспортизації населених пунктів департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для інформування Державного агентства України з управління зоною відчуження.

3. Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – розпоряднику коштів другого рівня:

3.1. Включити райдержадміністрації в мережу розпорядників коштів нижчого рівня за КПКВК 3202070 “Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення”.

3.2. Забезпечити розподіл коштів для проведення робіт з дозиметричної паспортизації.

3.3. Узагальнити та забезпечити надання результатів вимірювань, які отримані під час дозиметричної паспортизації, для розрахунку паспортних доз Національному науковому центру радіаційної медицини інституту радіаційного захисту Академії медичних наук України на паперових та електронних носіях.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Максименка В.М.

Голова адміністрації А.Й. Присяжнюк

        

Поділитися: