Про організацію підвищення кваліфікації у закладі післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації” у 2016 році

Розпорядження від 25.12.2015, №495
Дата оприлюднення: 25.12.2015

Розглянувши подання закладу післядипломної освіти “Центр пере- підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації” від 18.12.2015 № 212, відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року №564 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”:

1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації державних службов-ців та посадових осіб місцевого самоврядування на 2016 рік у закладі післядипломної освіти “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдерж-адміністрації”(далі – план-графік) згідно з додатком.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністра-ціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити направлення на навчання відповідних категорій працівників згідно з планом-графіком та сприяти залученню посадових осіб до проведення занять у закладі післядипломної освіти “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдерж-адміністрації”.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації забезпечити фінансував-ня видатків у межах асигнувань, затверджених в обласному бюджеті Київської області на 2016 рік на утримання закладу післядипломної освіти “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Корбана О.Б.

Голова адміністрації В.М. Шандра

        

Поділитися: