Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про організацію навчання у закладі післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації” у 2009 році”

Розпорядження від 05.12.2008, №1565
Дата оприлюднення: 05.12.2008

Розглянувши подання закладу післядипломної освіти „Центр перепідго­товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади органів місцевого самоврядування державних підприємств установ і організацій при Київській облдержадміністрації відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити план-графік навчання державних службовців V-VІІ кате­го­рій та посадових осіб місцевого самоврядування у закладі післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підви­щен­ня кваліфікації працівників органів державної влади органів місце­вого самовря­дування державних підприємств установ і органі­зацій при Київській облдержадміністраціїна 2009 рік (далі план-графік) (додається).

2. Головним управлінням управлінням

Поділитися: