Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про організацію навчання у закладі післядипломної освіти „Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації” у 2010 році”

Розпорядження від 04.12.2009, №1078
Дата оприлюднення: 04.12.2009

Розглянувши подання закладу післядипломної освіти „Центр перепідго­товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади органів місцевого самоврядування державних підприємств установ і організацій при Київській облдержадміністрації відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити план-графік навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 2010 рік у закладі після­дипломної освіти „Центр перепідготовки та підви­щен­ня кваліфікації праців­ників органів державної влади органів місце­вого самовря­дування державних підприємств установ і органі­зацій при Київській облдерж­адміністрації” (далі – план-графік) (додається).

2. Головним управлінням управлінням

Поділитися: