Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про організаційне забезпечення запровадження в апараті Київської обласної державної адміністрації системи управління якістющо відповідає вимогам державного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001″””

Розпорядження від 07.06.2007, №421
Дата оприлюднення: 07.06.2007

Додаток 3

до розпорядження голови

адміністрації

від 07.06.2007 421

П О Л О Ж Е Н Н Я


про головного уповноваженого спеціаліста та уповноважених

з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в апараті облдержадміністрації

1. Для забезпечення запровадження функціонування та постійного удосконалення системи управління якістю (СУЯ) в апараті Київської обласної державної адміністрації розпорядженням голови адміністрації призначаються головний уповноважений спеціаліст з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в апараті облдержадміністрації (далі – головний уповноважений та спеціаліст) та у структурних підрозділах апарату облдержадміністрації уповноважені з питань системи управління якістю (далі – уповноважені).

2. Головний уповноважений спеціаліст та уповноважені у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України актами Президента України та Кабінету Міністрів України розпорядженнями голови облдержадміністрації наказами керівника апарату цим Положенням.

3. Основним завданням головного уповноваженого є забезпечення контролю за впровадженням та функціонуванням системи управління якістю в апараті Київської обласної державної адміністрації.

4. Головний уповноважений є заступником голови координаційної ради з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в апараті облдержадміністрації (далі – Координаційна рада) і відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. організовує розроблення проектів документів щодо системи управління якістю в апараті облдержадміністрації відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 та вносить їх на розгляд Координаційної ради;

4.2. контролює виконання цих документів та звітує голові облдержадміністрації щодо функціонування системи управління якістю;

4.3. здійснює організаційне забезпечення засідань Координаційної ради;

4.4. контролює виконання рішень Координаційної ради;

4.5. у встановленому порядку вносить пропозиції щодо приведення у відповідність актів Київської обласної державної адміністрації до вимог ДСТУ ISO 9001-2001.

5. Головний уповноважений має право:

5.1. організовувати діяльність працівників апарату облдержадміністрації щодо побудови системи управління якістю через керівників структурних підрозділів;

5.2. спрямовувати

Поділитися: