Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про організаційне забезпечення запровадження в апараті Київської обласної державної адміністрації системи управління якістющо відповідає вимогам державного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001″””

Розпорядження від 07.06.2007, №421
Дата оприлюднення: 07.06.2007

Додаток 2

до розпорядження голови

адміністрації

від 07.06.2007 421

П О Л О Ж Е Н Н Я


про Координаційну раду з питань запровадження та

забезпечення функціонування системи управління якістю

в апараті Київської облдержадміністрації

1. Координаційна рада з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в апараті облдержадміністрації (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом апарату Київської обласної державної адміністрації.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України актами Президента України та Кабінету Міністрів України розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації а також цим Положенням.

3. Основним завданням Координаційної ради є організація запровадження забезпечення функціонування та постійного удосконалення системи управління якістю в апараті облдержадміністрації.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. організовує проведення аналізу відповідності діяльності апарату облдержадміністрації вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 та розробляє заходи з приведення її у відповідність до цих вимог;

4.2. координує діяльність з розроблення та удосконалення (актуалізації) документів системи управління якістю в апараті облдержадміністрації та забезпечує узгодженість цих документів;

4.3. вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо кандидатур внутрішніх аудиторів для оцінювання результатів запровадження системи управління якістю в апараті облдержадміністрації;

4.4. щороку розробляє та затверджує графік проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю в апараті облдержадміністрації та здійснює контроль за його виконанням;

4.5. за підсумками внутрішніх аудитів системи управління якістю в апараті облдержадміністрації розробляє коригуючі заходи та приймає відповідні рішення;

4.6. проводить аналіз результативності та ефективності процесів системи управління якістю в апараті облдержадміністрації та за підсумками цих аналізів готує пропозиції голові облдержадміністрації;

4.7. координує проведення навчання персоналу апарату облдержадміністрації з питань системи управління якістю;

4.8. вивчає досвід запровадження в Україні систем управління якістю в діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та ініціює впровадження кращої практики в діяльність апарату облдержадміністрації.

5. Координаційна рада має право:

5.1. одержувати інформацію від структурних підрозділів апарату облдержадміністрації з питань функціонування системи управління якістю;

5.2. заслуховувати звіти внутрішніх аудиторів за результатами проведених аудитів;

5.3. надавати пропозиції керівництву щодо розроблення структурними підрозділами апарату облдержадміністрації проектів внутрішніх нормативних актів з питань системи управління якістю апарату.

6. Координаційна рада утворюється у складі голови двох заступників голови секретаря та членів Координаційної ради.

Головою Координаційної ради є за посадою голова облдержадміністрації.

Головний уповноважений з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в апараті облдержадміністрації є заступником голови а спеціаліст з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в апараті облдержадміністрації – секретарем Координаційної ради.

Персональний склад Координаційної ради затверджує голова облдержадміністрації.

7. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання які проводяться в міру потреби

Поділитися: