Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки”

Розпорядження від 15.11.2005, №772
Дата оприлюднення: 15.11.2005

Відповідно до Законів України “Про зайнятість населення” (із наступними змінами), “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), “Про місцеве самоврядування в Україні” (із наступними змінами), наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.10.2005 № 338 “Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2006-2007 роки”:

1. Утворити обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки (далі- міжвідомча робоча група) у складі згідно з додатком 1 та затвердити положення про неї (додаток 2).

2. Райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення):
2.1. Утворити відповідні міжвідомчі робочі групи із розробки районних та міських (міст обласного значення) проектів програм зайнятості населення.
2.2. Проекти районних і міських програм зайнятості населення на2006-2007 роки подати на розгляд відповідних рад до 30 грудня 2005 року.

3. Обласній міжвідомчій робочій групі 17 листопада 2005 року узгодити проект програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки із Міністерством праці та соціальної політики України та після доопрацювання надати на розгляд голові облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кондрука В.П.

Голова адміністрації Є.Д. Жовтяк

Додаток 1

Додаток 2

        

Поділитися: