Про невідкладні заходи щодо зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року в Київській області

Розпорядження від 19.07.2007, №606
Дата оприлюднення: 19.07.2007

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 794 „Про невідкладні заходи щодо зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року” та відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про державну підтримку сільського господарства України”, ”Про зерно та ринок зерна в Україні”:

1. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації:

1.1. до 30 липня 2007 року узагальнити інформацію райдержадміністрацій щодо фактичних обсягів збитків, завданих внаслідок посухи, та надати її облдержадміністрації для подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо можливостей їх часткового відшкодування;

1.2. спільно із райдержадміністраціями у місячний термін розглянути питання щодо забезпечення продовольчої безпеки та вжиття заходів для стабілізації місцевих ринків основних продовольчих товарів;

1.3. забезпечити подання облдержадміністрацією щомісяця Міністерству аграрної політики узгоджений прогнозний баланс попиту та пропонування зерна на 2007/2008 маркетинговий рік.

2. Райдержадміністраціям сприяти:

2.1. забезпеченню сільськогосподарських підприємств насінням озимих та ярих культур для посіву під урожай 2008 року;

2.2. реалізації у встановленому порядку сільгосптоваровиробниками продовольчого зерна урожаю 2007 року до державного продовольчого резерву, який формує Аграрний фонд;

2.3. виконанню п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 794 „Про невідкладні заходи щодо зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року” згідно з яким рекомендовано здійснити до 15 серпня 2007 року формування незнижуваних запасів регіональних ресурсів продовольчого зерна врожаю 2007 року в обсязі тримісячної потреби згідно з додатком 1.

3. Київському регіональному відділенню Аграрного фонду забезпечити організацію закупівлі продовольчого зерна врожаю 2007 року шляхом запровадження регіональних форвардних закупівель зерна на організованому аграрному ринку та закупівлі, не пов’язаної з державним ціновим регулюванням, через Аграрну біржу за середньозваженими цінами рівноваги (фіксингу), що склалися на Аграрній біржі та акредитованих біржах протягом останніх трьох торгових сесій, в обсягах згідно з додатком 2.

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації, державній інспекції з контролю за цінами в Київській області, Київському обласному територіальному відділенню антимонопольного комітету України, головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Київської облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) відповідно до повноважень:

4.1. здійснювати постійний моніторинг рівня цін на основні продовольчі товари, величини торговельних надбавок, рівня рентабельності та вживати вичерпних заходів для запобігання їх необґрунтованому підвищенню;

4.2. забезпечити проведення перевірок з метою виявлення необґрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари та застосування, у разі потреби, санкцій, передбачених статтею 14 Закону України „Про ціни і ціноутворення”;

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надати сільськогосподарським підприємствам, що постраждали від посухи, розстрочення зі сплати платежів, що вносяться до місцевих бюджетів.

6. Заступникові голови облдержадміністрації Гуржосу В.М. про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 794 „Про невідкладні заходи щодо зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року” щомісяця надавати інформацію до Міністерства аграрної політики України та Кабінету Міністрів України.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації В.М.Вакараш

Додаток 1

до розпорядження

виконуючого обов’язки

голови адміністрації

від 19.07.2007 № 606

О Б С Я Г И

формування незнижуваних запасів регіональних ресурсів

продовольчого зерна врожаю 2007 року

Назва району

Об’єм закупівлі тис. тонн

1.

Білоцерківський

5 5

2.

Богуславський

1 8

3.

Васильківський

6 0

4.

Володарський

3 5

5.

Згурівський

5 7

6.

Кагарлицький

5 6

7.

Миронівський

4 9

8.

Обухівський

2

Поділитися: