Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про ліквідацію відділу забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації

Розпорядження від 18.05.2015, №160
Дата оприлюднення: 18.05.2015

Відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, від 18 квітня 2012 року № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”:

1. Ліквідувати відділ забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації, поклавши його функції та повноваження на управління інформації та зв’язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації.

2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи – відділу забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації (далі – ліквідаційна комісія) у складі згідно з додатком.

3. Установити двомісячний строк для заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи – відділу забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації, що припиняється, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його припинення.

4. Голові ліквідаційної комісії забезпечити:

4.1. подання у встановленому чинним законодавством порядку державному реєстратору документів, необхідних для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення щодо припинення зазначеної у пункті 1 цього розпорядження юридичної особи шляхом її ліквідації;

4.2. розміщення в друкованому засобі масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї;

4.3. складання та подання проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації;

4.4. передачу майна відділу забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, управлінню інформації та зв’язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації;

4.5. передачу в установленому законодавством порядку відповідній архівній установі документів, що підлягають обов’язковому зберіганню;

4.6. здійснення у встановленому чинним законодавством порядку інших необхідних дій та заходів, пов’язаних з припиненням відділу забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації;

4.7. персонально попередити працівників відділу про їх наступне вивільнення відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України;

4.8. забезпечити додержання вимог трудового законодавства при звільненні працівників відділу, які підлягають вивільненню.

5. Виконуючій обов’язки начальника відділу кадрової роботи апарату Київської обласної державної адміністрації персонально попередити начальника та виконуючого обов’язки начальника відділу забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації про наступне вивільнення відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України, а також забезпечити додержання вимог трудового законодавства при вирішенні кадрових питань щодо зазначених посадових осіб.

6. Начальнику управління інформації та зв’язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації забезпечити:

6.1. розроблення та подання на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації проекту змін до Положення про управління інформації та зв’язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації;

6.2. внесення у встановленому порядку необхідних змін до структури та штатного розпису управління інформації та зв’язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації.

7. Внести у додаток 7 “Структура Київської обласної державної адміністрації” до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21 грудня 2012 року № 560 “Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації” (у редакції розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21 лютого 2014 року № 39) зміну, виключивши позицію 21 “Відділ забезпечення доступу до публічної інформації”.

8. Внести у додаток 1 “Гранична чисельність працівників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації” до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 15 квітня 2014 року № 92 “Про встановлення граничної чисельності працівників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Київської області” (у редакції розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 березня 2015 року № 77) такі зміни:

8.1. у позиції 12 “Управління інформації та зв’язків з громадськістю” цифри “13” замінити цифрами “19”;

8.2. позицію 19 “Відділ забезпечення доступу до публічної інформації 6” виключити.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Голова адміністрації                                                                                               В.М.Шандра

        

Поділитися: