Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про ліквідацію сектору внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації

Розпорядження від 28.05.2015, №175
Дата оприлюднення: 28.05.2015

Відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, від 18 квітня 2012 року № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”:

1. Ліквідувати сектор внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації, поклавши його функції та повноваження на апарат Київської обласної державної адміністрації.

2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи – сектору внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації (далі – ліквідаційна комісія) у складі згідно з додатком.

3. Установити двомісячний строк для заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи – сектору внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації, що припиняється, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його припинення.

4. Голові ліквідаційної комісії забезпечити:

4.1. подання у встановленому чинним законодавством порядку державному реєстратору документів, необхідних для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення щодо припинення зазначеної у пункті 1 цього розпорядження юридичної особи шляхом її ліквідації;

4.2. розміщення в друкованому засобі масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї;

4.3. складання та подання проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації;

4.4. передачу майна сектору внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, апарату Київської обласної державної адміністрації;

4.5. передачу в установленому законодавством порядку відповідній архівній установі документів, що підлягають обов’язковому зберіганню;

4.6. здійснення у встановленому чинним законодавством порядку інших необхідних дій та заходів, пов’язаних з припиненням сектору внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації;

4.7. персональне попередження працівників сектору внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації про їх наступне вивільнення відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України;

4.8. додержання вимог трудового законодавства при звільненні працівників сектору, які підлягають вивільненню.

5. Виконуючій обов’язки начальника відділу кадрової роботи апарату Київської обласної державної адміністрації персонально попередити виконуючого обов’язки завідувача сектору внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації про наступне вивільнення відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України, а також забезпечити додержання вимог трудового законодавства при вирішенні кадрових питань.

6. Внести у додаток 7 “Структура Київської обласної державної адміністрації” до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21 грудня 2012 року № 560 “Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації” (у редакції розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21 лютого 2014 року № 39) зміну, виключивши позицію 20 Сектор внутрішнього аудиту”, у зв’язку з цим позиції 21-22 вважати позиціями 20-21.

7. Внести у додаток 1 “Гранична чисельність працівників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації” до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 15 квітня 2014 року № 92 “Про встановлення граничної чисельності працівників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Київської області” (у редакції розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 березня 2015 року № 77) такі зміни:

7.1. у позиції 12 “Управління інформації та зв’язків з громадськістю” цифри “19” змінити цифрами “21”;

7.2. у позиції 17 “Управління з питань оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, протидії та виявлення корупції” цифри “16” змінити цифрами “17”;

7.3. позицію 18 “Сектор внутрішнього аудиту” цифру “3” виключити, у зв’язку з цим позицію 19 вважати позицією 18.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                                                  В.М.Шандра

 

        

Поділитися: