“Про ліквідацію інспекції технічного нагляду та інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 30.12.2011, №1558
Дата оприлюднення: 30.12.2011

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011№ 1300 „Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства” та відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”:

1. Ліквідувати:

1.1. інспекцію державного технічного нагляду Київської обласної державної адміністрації;

1.2. інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Київської обласної державної адміністрації.

2. Утворити:

2.1. ліквідаційну комісію інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації та затвердити її головою начальника цієї інспекції Самотея О.С.;

2.2. ліквідаційну комісію інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації та затвердити її головою начальника цієї інспекції Косову Л.В.

3. Встановити двохмісячний строк для заявлення кредиторами вимог до інспекцій, який обчислюється з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення цих інспекцій.

4. Головам ліквідаційних комісій:

4.1. затвердити в триденний строк їх персональний склад та у встановленому законодавством порядку здійснити весь комплекс заходів, пов’язаних з ліквідацією відповідних структурних підрозділів облдерж­адміністрації, забезпечити дотримання порядку вивільнення працівників, персонально попередивши їх щодо наступного вивільнення не пізніше ніж за два місяці, повідомити ограни державної служби зайнятості про вивільнення працівників із зазначенням їх чисельності;

4.2. подати на затвердження першому заступнику голови облдерж­адміністрації Москаленку Я.М.:

4.2.1. до 24.02.2012 – проміжний ліквідаційний баланс;

4.2.2. до 05.03.2012 – ліквідаційний баланс;

4.3. майно інспекцій, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, у встановленому порядку передати Державній інспекції сільського господарства в Київській області;

4.4. документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передати у встановленому законодавством порядку відповідним архівним установам;

4.5. забезпечити подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

5. Першому заступнику голови облдержадміністрації Москаленку Я.М. вжити заходів щодо:

5.1. письмового повідомлення протягом трьох робочих днів органу, що здійснив державну реєстрацію інспекцій, про це розпорядження для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про те, що юридичні особи – інспекція державного технічного нагляду, інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Київської обласної державної адміністрації – перебувають у процесі припинення (ліквідації);

5.2. опублікування повідомлення про рішення щодо припинення інспекцій;

5.3. контролю за належним та своєчасним здійсненням заходів, пов’язаних із ліквідацією інспекцій;

6. Заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації Спаському А.С.:

6.1. у взаємодії з відповідним заступником голови облдержадміністрації здійснити у встановленому порядку заходи, пов’язані з вирішенням кадрових питань щодо керівників, заступників керівників зазначених інспекцій, що припинили свою діяльність;

6.2. у місячний термін подати голові облдержадміністрації на затвердження проект внесення відповідних змін до Розподілу обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.05.11№ 427.

7. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.06.2005 № 352 „Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації” (з наступними змінами) такі зміни:

у додатку „Структура Київської обласної державної адміністрації”(в редакції розпорядження голови адміністрації від 23.08.2005 № 498) позиції „Інспекція державного технічного нагляду” та „Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції” виключити.

8. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

від 29.01.2007 № 45 „Про утворення інспекції державного технічного нагляду і інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Київської обласної державної адміністрації”;

від 23.03.2007 № 187 „Про затвердження Положення про інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Київської обласної державної адміністрації”;

від 29.03.2007 № 206 „Про затвердження Положення про інспекцію державного технічного нагляду Київської обласної державної адміністрації”;

від 04.06.2009 № 459 „Про внесення змін до Положення про інспекцію державного технічного нагляду Київської обласної державної адміністрації”.

9. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при розподілі видатків на утримання облдержадміністрації на 2012 рік передбачити видатки на утримання інспекції державного технічного нагляду та інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Київської обласної державної адміністрації до завершення повної ліквідації та передачі невикористаних асигнувань Державній інспекції сільського господарства в Київській області в установленому законодавством порядку.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: