Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про доповнення до Положення про порядок формування і використання коштів Київського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”

Розпорядження від 29.09.2011, №1067
Р.номер Управління юстиції: 35/753
Дата оприлюднення: 29.09.2011

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 27.03.98 № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 05.10.98 № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, з метою збільшення обсягів фінансування за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету:

1. Внести зміни до пункту 3.1. розділу третього Положення про порядок формування і використання коштів Київського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністраціївід 27.04.2000 № 214, зареєстрованого в Київському обласному управлінні юстиції 28.04.2000 № 36/253, доповнивши абзацом такого змісту:

„Кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок обласного бюджету, зараховуються на відповідний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Держказначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.”.

2. Дане розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк        

Поділитися: