“Про додаткові заходи щодо упорядкування використання водних об”єктів загальнодержавного значення в Київській області”

Розпорядження від 12.04.2011, №338
Дата оприлюднення: 12.04.2011

Відповідно до ст.59 Земельного кодексу України, ст.51 Водного кодексу України, Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та з метою забезпечення надходжень коштів до обласного бюджету за використання на умовах оренди водних об’єктів загальнодержавного значення:

1.Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) протягом квітня 2011 року:

1.1. Здійснити заходи щодо впорядкування використання на умовах оренди водних об’єктів загальнодержавного значення, розташованих на території Київської області (далі – водні об’єкти).

1.2. Забезпечити контроль за відкриттям у встановленому порядку відповідних рахунків для здійснення платежів за оренду водних об’єктів загальнодержавного значення.

1.3. Провести інвентаризацію діючих договорів оренди водних об’єктів (далі – договори оренди), за якими фактично використовуються водні об’єкти, для приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України.

У разі відсутності догорів оренди, забезпечити їх укладення, керуючись роз’ясненнями управління водного господарства у м.Києві та Київській області „Про додаткові заходи щодо упорядкування використання водних об’єктів загальнодержавного значення в Київській області” (додаток 1);

1.4. Забезпечити облік діючих договорів оренди та постійний моніторинг (контроль) за виконанням орендарями їх умов.

1.5. Інформацію про кількість орендованих водних об’єктів, їх площу, місце розташування та особу орендаря надавати щоквартально до п’ятого числа місяця, що наступає за звітнім періодом, управлінню водного господарства у м.Києві та Київській області (03110, м.Київ, вул.Клименка, 25).

1.6. У встановленому порядку переглянути орендні ставки діючих договорів.

1.7. Забезпечити контроль за надходженням коштів за оренду водних об‘єктів до відповідного бюджету.

2.Утворити міжвідомчу робочу групу з проведення перевірок відповід­ності вимогам чинного законодавства діючих договорів оренди водних об‘єктів загальнодержавного значення, їх обліку та контролю за виконанням договірних умов ( далі – робоча група) у складі згідно з додатком 2.

3. Робочій групі провести перевірки райдержадміністрацій, міськ­виконкомів (міст обласного значення) на предмет використання орендованих водних об’єктів загальнодержавного значення, розташованих на території Київської області.

4. Затвердити графік проведення перевірок роботи райдерж­адміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) згідно з додатком 3.

5. Робочій групі у 5-денний термін після проведення перевірки подавати заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації Спаському А.С. узагальнену довідку про результати перевірки з відповідними пропозиціями.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Спаського А.С.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додатки

        

Поділитися: