Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про деякі заходи з організації автобусних перевезень пасажирів у Київській області”””

Розпорядження від 11.07.2008, №1003
Дата оприлюднення: 11.07.2008

Відповідно до Законів України „Про автомобільний транспорт”, „Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 „Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, від 29.01.2003 № 139 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, від 01.03.2006 № 214 „Про затвердження типових положень про Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної, управління промисловості та розвитку інфраструктури Севастопольської міської та відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації”:

1. Установити, що:

1.1. Головне управління промисловості, транспорту та зв’язку Київської облдержадміністрації в межах своїх повноважень забезпечує здійснення всіх необхідних підготовчих робіт щодо:
організації пасажирських перевезень на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути);
формування автобусної маршрутної мережі загального користування;
забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху;
підготовки, організації та проведення обласних конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської облдержадміністрації, а саме тих, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) (далі – обласні конкурси);
забезпечення укладання договорів на автобусних маршрутах загального користування із автомобільними перевізниками – переможцями обласних конкурсів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), та забезпечення контролю за виконанням ними умов договорів;
забезпечення облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме: автопавільйонами, інформаційним забезпеченням пасажирів і підтримання її в належному технічному та санітарному стані, в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідні цілі;
забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування області;
контролю за виконанням транспортного законодавства на території області.
1.2. Плата за участь в обласних конкурсах визначається на підставі складених головним управлінням промисловості, транспорту та зв’язку облдержадміністрації і затверджених відповідним заступником голови облдержадміністрації кошторисів витрат, пов’язаних з підготовкою, організацією та проведенням обласних конкурсів, і вноситься претендентами на спеціальний реєстраційний рахунок цього головного управління. Розмір такої плати не може перевищувати 99 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяв на участь у обласних конкурсах. Кошти, внесені претендентами як плата за участь у обласних конкурсах, використовуються виключно на витрати, визначені у кошторисах.

2. Утворити конкурсний комітет з підготовки та проведення обласних конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської облдержадміністрації у складі, згідно з додатком.

3. Головному фінансовому управлінню Київської облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити організацію фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету компенсації втрат автомобільним перевізникам внаслідок перевезення ними пільгової категорії пасажирів на відповідних автобусних маршрутах загального користування.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської облдержадміністрації забезпечити:
4.1. спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення) і за погодженням з головним управлінням промисловості, транспорту та зв’язку Київської облдержадміністрації укладання у встановленому порядку договорів підпорядкованими управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) з переможцями обласних конкурсів щодо компенсації їм втрат зазначених у пункті 3 цього розпорядження.

4.2. подання головному управлінню промисловості, транспорту та зв’язку Київської облдержадміністрації щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, звітів про виконання договорів, зазначених у підпункті 4.1. цього розпорядження.

5. Визнати такими, що втратили чинність:
5.1. розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 03.07.2007 № 512 „Про утворення обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції облдержадміністрації”;
5.2. пункти 1, 2, 4, 5, 6 розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 03.07.2007 № 513 „Про додаткові заходи з організації автобусного перевезення пасажирів у Київській області”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Максименка В.М.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

Додаток

”        

Поділитися: