„Про деякі заходи, щодо підготовки проведення у Київській області у 2006 році виборів народних депутатів України”

Розпорядження від 31.10.2005, №736
Дата оприлюднення: 31.10.2005

Відповідно до Законів України „Про вибори народних депутатів України” (із наступними змінами), „Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 31.08.2005 № 840 „Про деякі заходи, пов’язані із забезпеченням підготовки проведення у 2006 році виборів народних депутатів України”, від 28.09.2005 № 987 „Про затвердження Порядку перерахування коштів державного бюджету для виконання робіт із складення загальних списків виборців”:

1. З метою забезпечення підготовки проведення в Київській області у 2006 році виборів народних депутатів України надати керівникові апарату облдержадміністрації:
1.1. повноваження щодо:
затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань та використання бюджетних коштів загального фонду;
формування мережі розпорядників бюджетних коштів, що надійшли до облдержадміністрації для фінансування робіт із складання загальних списків виборців;
розподілу бюджетних коштів між міськими (міст обласного значення) радами і райдержадміністраціями;
проведення видатків, пов’язаних з:
оплатою праці операторів комп’ютерного набору, включених до складу обласної робочої групи обліку виборців, що виконують свої обов’язки відповідно до укладених цивільно-правових договорів;
придбанням предметів постачання і матеріалів, оплатою послуг та інших видатків для забезпечення складання списків виборців на підставі поданих обласною робочою групою обліку виборців підтвердних документів.
1.2. право першого підпису всіх фінансових документів облдержадміністрації, пов’язаних з виконанням повноважень, зазначених у пункті 1.1. цього розпорядження.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації Є.Д.Жовтяк

        

Поділитися: