“Про деякі питання з ліцензування в Київській області певних видів господарської діяльності”””

Розпорядження від 24.10.2008, №1365
Дата оприлюднення: 24.10.2008

Відповідно до законів України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування”, спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007 1/3, заре-єстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2007 року за№ 64/13331 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)”:

1. Установити, що:

1.1. Заступник голови обласної державної адміністрації Максименко В.М. підписує ліцензії, видача яких відноситься до компетенції облдержадміністрації, на провадження господарської діяль­ності з:
1.1.1. централізованого водопостачання та водовідведення;

1.1.2. виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на тепло­електроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) з установленою потужністю джерел теплової енергії, яка менша 50 Гкал на годину.

1.2. Розгляд заяв що подаються суб’єктами господарювання про видачу ліцензій переоформлення анулювання видачу дублікатів ліцензій зберігання ліцензійних справ ведення журналів обліку заяв та виданих ліцензій формування і ведення ліцензійних реєстрів

Поділитися: