Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Київській обласній державній адміністрації

Розпорядження від 28.01.2020, №43
Дата оприлюднення: 28.01.2020

<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 січня 2020 р. Київ 43

Про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Київській обласній державній адміністрації

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1350 «Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 квітня 2017 року № 209 «Про затвердження Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 604/30472:

1. Затвердити Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Київській обласній державній адміністрації, що додається.

2. Затвердити склад Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській обласній державній адміністрації згідно з додатком.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10 травня 2019 року № 257 «Про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Київській обласній державній адміністрації».

Голова адміністрації (підпис) Олексій ЧЕРНИШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

від 28 січня 2020 року43

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Київській обласній державній адміністрації

1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Київській обласній державній адміністрації (далі – Комісія) є постійно діючим органом при Київській облдержадміністрації, який здійснює на території області оперативний контроль, керівництво і координацію діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб щодо запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб, що входять до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі – заразні хвороби), і масовим отруєнням тварин та їх ліквідації.

2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

здійснення контролю через органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій за:

– проведенням заходів щодо профілактики заразних хвороб тварин (ящур, чума, хвороба Ньюкасла, грип птиці, сибірка, сказ, африканська чума свиней, класична чума свиней, туберкульоз, лейкоз тощо), хвороб, спільних для людей і тварин, та масових отруєнь тварин;

– проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію області збудників заразних хвороб тварин з інших держав та регіонів України;

– додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист людей і довкілля;

– надання практичної допомоги надзвичайним протиепізоотичним комісіям при райдержадміністраціях та міських радах у проведенні протиепізоотичних заходів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації спалахів заразних хвороб тварин;

2

2) координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області, надзвичайних протиепізоотичних комісій при райдержадміністраціях та міських радах з питань проведення протиепізоотичних заходів;

3) через систему Держпродспоживслужби організовує захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;

4) інформує Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України про спалахи заразних хвороб і масові отруєння сільськогосподарських та диких тварин, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;

5) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці/місцях виникнення і розповсюдження заразних хвороб тварин;

6) заслуховує керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, надзвичайних протиепізоотичних комісій при райдержадміністраціях та міських радах, підприємств, установ і організацій про вжиті заходи щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин;

7) оперативно залучає працівників державної служби ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і організацій до проведення протиепізоотичних заходів, а також визначає відповідальних осіб;

8) розглядає матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин, визначення винних у цьому осіб;

9) вивчає питання про вилучення з обігу та подальше використання небезпечної продукції тваринного походження, яка може викликати інфекційні захворювання і масові отруєння людей та/або тварин в процесі її переробки, реалізації або споживання;

10) визначає кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження. У разі спалаху заразних хвороб тварин розміщує у засобах масової інформації повідомлення про кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження і за необхідності про проведені в кожній з цих зон ветеринарно-санітарні заходи.

5. Комісія має право:

одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб інформацію та матеріали, що необхідні для з’ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню та ліквідації заразних хвороб тварин;

проводити на підприємствах, в установах і організаціях перевірку стану роботи з профілактики або ліквідації заразних хвороб і масових отруєнь тварин та приймати обов’язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;

вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі виявлення заразних хвороб, а також про вилучення з обігу, знезараження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного та рослинного походження, визнаних не придатними для використання;

3

забороняти у разі виявлення заразних хвороб тварин вивезення (у тому числі за кордон) з окремих підприємств, населених пунктів і районів області тварин, птиці, кормів, продукції і сировини тваринного походження всіма видами транспорту та пересилання в посилках, а також їх ввезення (у тому числі з-за кордону);

забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі виявлення на таких підприємствах заразних хвороб тварин або незадовільного ветеринарно-санітарного стану;

приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи, карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах, в окремих населених пунктах, районах з метою запобігання розповсюдженню заразних хвороб тварин;

визначати на договірних умовах на період карантину режим роботи працівників підприємств з виробництва та переробки продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного захворювання тварин і наявних умов підприємства;

забороняти у разі виявлення заразних хвороб проведення полювання на певні види диких тварин та птиці;

ставити перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення збудників інфекції на територію області, виникнення спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин;

приймати рішення щодо відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб.

6. Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови, її членів та секретаря.

Комісію очолює заступник голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. Заступниками голови Комісії є начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та головний державний ветеринарний інспектор області.

7. До складу Комісії входять:

керівники (заступники) структурних підрозділів облдержадміністрації: департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, департаменту агропромислового розвитку, департаменту екології та природних ресурсів, департаменту економічного розвитку і торгівлі, департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності, департаменту охорони здоров’я, департаменту фінансів, департаменту комунікацій та взаємодії з громадськістю, управління інфраструктури;

керівники (заступники): Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Головного управління Національної поліції в Київській області, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, Державної екологічної інспекції Столичного округу;

4

керівники (заступники): підприємств, установ і організацій області, визначені облдержадміністрацією;

керівники та відповідні фахівці державних установ, підпорядкованих Головному управлінню Держпродспоживслужби в Київській області.

Членам Комісії видаються підписані головою та секретарем Комісії службові посвідчення.

Під час виконання службових обов’язків їм надається право позачергового користування міжміським телефонним зв’язком, використання спеціалізованих транспортних засобів. У разі службових відряджень вони мають право на позачергове придбання проїзних документів на всі види транспорту і розміщення в готелі.

Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу Комісії, надаються повноваження державних ветеринарних інспекторів.

8. Голова Комісії:

керує роботою Комісії;

визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;

веде засідання Комісії;

затверджує щорічний план її роботи;

скликає в разі потреби позачергові засідання Комісії;

може вносити у разі потреби зміни до її складу;

здійснює контроль за виконанням прийнятих Комісією рішень.

У разі відсутності голови Комісії, його обов’язки виконує один із заступників.

9. Роботу з підготовки засідань Комісії виконує її секретар.

Секретар Комісії за вказівками її голови забезпечує скликання Комісії, складає протоколи засідань, доводить до відома структурних підрозділів і окремих посадових осіб установи рішення Комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію Комісії та забезпечує її зберігання.

10. Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та члени Комісії.

11. Засідання Комісії є правомочним якщо на ньому присутня більш як половина її членів.

На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру питань, що розглядаються, керівники або представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, наукові працівники та громадяни.

12. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого.

Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, що додається до рішення Комісії.

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадянами.

5

13. Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або його частина доводиться до відома заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а у разі потреби — до засобів масової інформації.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії і скріплюється печаткою.

Робочим органом Комісії є Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

14. Комісія має бланки і печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Виконуючий обов’язки директора

департаменту агропромислового

розвитку адміністрації (підпис) Костянтин ДОВГАЛЬ

Додаток

до розпорядження голови

адміністрації

від 28 січня 2020 року43

С К Л А Д

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії

при Київській обласній державній адміністрації

Виконуючий обов’язки директора

департаменту агропромислового

розвитку адміністрації (підпис) Костянтин ДОВГАЛЬ

Поділитися: