“Питання ліцензування в Київській області професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг”

Розпорядження від 31.03.2009, №227
Дата оприлюднення: 31.03.2009

Відповідно до Законів України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” „Про соціальні послуги” „Про місцеві державні адміністрації постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування” спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємниц­тва і Міністерства праці та соціальної політики України від 11.11.2008 № 141/519 „Про затвердження Ліцензійних умов провад­ження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг та Порядку контролю за додер­жанням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг” зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.12.2008 за № 1178/15869:

1. Утворити комісію з питань ліцензування професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг при Київській облдержадміністрації (далі – Комісія) у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Комісію (додаток 2).

3. Взяти до відома що Ліцензійні умови провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг та Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг затверджені спільним наказом Державного комі­тету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства праці та соціальної політики України від 11.11.2008 № 141/519 зареєстро­ваного в Міністерстві юстиції України 10.12. 2008 за № 1178/15869.

4. Установити

Поділитися: