Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про проведення у вересні–жовтні 2013 року

в Київській області Всеукраїнської благодійної

акції “Милосердя”

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження Президента України від 14 вересня 2000 року № 280/2000–рп “Про щорічне проведення Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя”, рішення Київської обласної ради від 24 березня 2011 року № 0162 – 05-VІ “Про Київську обласну комплексну програму “Турбота” на 2011–2015 роки”, з урахуванням подання Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, з метою поліпшення життя соціально незахищених верств населення та формування громадської думки щодо необхідності постійної уваги до проблем інвалідів, людей похилого віку, хворих на туберкульоз і СНІД, безпритульних дітей та дітей-сиріт:

1. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

1.1. Розробити заходи з організації проведення у вересні-жовтні 2013 року в Київській області Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя” (далі – благодійна акція), в яких передбачити, зокрема:

1.1.1. Всебічну допомогу і підтримку місцевим організаціям Товариства Червоного Хреста України (далі – Товариство) у зборі благодійних внесків, продовольства, одягу та взуття, ліків, засобів гігієни, будівельних матеріалів (далі – благодійна допомога) для надання соціально-побутової допомоги одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, дітям із неблагополучних сімей, хворим на туберкульоз і СНІД, іншим категоріям громадян, що її потребують, та доставки зібраного на склади місцевих організацій Товариства.

1.1.2. Сприяти залученню керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, благодійних громадських фондів та релігійних конфесій в проведенні благодійної акції.

1.2. Допомагати відновленню первинних організацій Товариства у закладах, установах, підприємствах, організаціях різних форм власності.

1.3. Всебічно сприяти забезпеченню транспортом місцевих осередків Товариства для перевезення зібраної продукції та роботи мобільних соціально-побутових, ремонтних бригад.

1.4. У встановленому порядку здійснювати цілеспрямовані заходи щодо надання місцевим осередкам Товариства складських приміщень для роботи та створення запасів одягу, перев’язувального матеріалу, продуктів харчування, речей першої необхідності на випадок надзвичайних ситуацій та матеріалів для роботи соціально-побутових, ремонтних бригад Київської обласної організації Товариства.

2. Рекомендувати сільським, селищним, міським та районним радах, розробити власні заходи та забезпечити активну співпрацю з відповідними організаціями Товариства з метою сприяння у виконанні їх статутних завдань.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації проводити у навчальних закладах області роботу щодо залучення учнівської молоді до членства у Товаристві та участі у благодійній акції.

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:

4.1. Сприяти відновленню в лікувальних закладах області первинних організацій Товариства.

4.2. Організувати надання практичної допомоги у роботі медичної патронажної служби Товариства щодо обслуговування самотніх громадян похилого віку вдома та в центрах, кімнатах медико-соціальної допомоги Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

5. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації об’єднати зусилля у спільній діяльності з Київською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, з метою організації і удосконалення медико-соціальної, побутової та натуральної допомоги одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, іншим соціально незахищеним верствам населення, сприяти функціонуванню в районах області мобільних, соціально-побутових, ремонтних бригад Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

6. Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації узгодити план спільних дій з Київською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України з метою підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики у Київській області, виховання у молоді гуманістичних принципів та ідеалів милосердя, здорового способу життя та відповідальності за своє здоров’я.

7. Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків із громадськістю облдержадміністрації забезпечити висвітлення заходів із проведення в області благодійної акції.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: