Працюємо задля перемоги!

Допомога внутрішньо переміщеним особам

Виплата щомісячної адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,регулюється:

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»;

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах із питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах із питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

За рішенням комісій із питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними в мм. Київ та Севастополь держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, грошова допомога може надаватися внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, їх дітям, дітям з інвалідністю та особам, що здійснюють за ними догляд, які перемістилися з населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, і не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання, в тому числі через потребу в тривалій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі або третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі із цілодобовим спостереженням або в зв’язку з загрозою насильства чи психологічною травмою.

Для призначення допомоги подаються документи:

– заява;

– копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації);

– копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб);

– копія свідоцтва про шлюб;

– копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї;

– письмова згода (в довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних;

– письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку;

– у разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) складеного комісією, утвореною районною, районною в мм. Київ та Севастополь держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради.

Грошова допомоганадається внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку в структурних підрозділах із питань соціального захисту населення, з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням грошової допомоги.

Грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї у таких розмірах:

– для працездатних осіб: з 01.01.2021 – 442,00 грн, з 01.07.2021 – 442,00 грн, з 01.12.2021 – 442,00 грн,

для пенсіонерів, дітей та осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):з 01.01.2021 – 1 000,00 грн, з 01.07.2021 – 1 000,00 грн, з 01.12.2021 – 1 000,00 грн;

– для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю (130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність): з 01.01.2021 – 2 299,70 грн, з 01.07.2021 – 2 410,20 грн, з 01.12.2021 – 2 514,20 грн;

– для осіб з інвалідністю ІІ групи (115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність): з 01.01.2021 – 2 034,35 грн, з 01.07.2021 – 2 132,10 грн, з 01.12.2021 – 2 224,10 грн;

– для осіб з інвалідністю ІІІ групи (прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність): з 01.01.2021 – 1 769,00 грн, з 01.07.2021 – 1 854,00 грн, з 01.12.2021 – 1 934,00 грн).

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3 000 грн, для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю – 3 400 грн, для багатодітної сім’ї – 5 000 гривень.

Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

– будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення / частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, населені пункти, на території яких органи державної влади населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;

– будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

– подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

– надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом чотирьох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах із роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;

– зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;

– виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги;

– у разі смерті внутрішньо переміщеної особи.