Порядок використання Прапору

Порядок використання Прапора Київської області

Прапор області є офіційним символом Київської області, який наслідує історичну традицію використання регіональної символіки, атрибутом місцевих органів самоврядування та виконавчої влади.

Власником Прапора є обласна рада. Оригінал Прапора встановлюється у службовому кабінеті голови обласної ради, другий примірник – у службовому кабінеті голови облдержадміністрації.

Репродукування та тиражування Прапора області здійснюється у вигляді кольорового або чорно-білого зображення, довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів, довільних розмірів.

При репродукуванні та тиражуванні Прапора області має бути збережена кольорова та графічна тотожність оригіналу та його опису з обов’язковим додержанням пропорцій зображення Прапора, затвердженого сесією обласної ради.

Прапор піднімається на щоглі перед будинком обласної ради у таких випадках:

  • у дні державних свят;
  • під час проведення сесій обласної ради;
  • під час прийому офіційних делегацій;
  • під час урочистих церемоній та заходів обласного рівня.

За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного Прапора України та Прапора області, останній не повинен перевищувати за розмірами Державний Прапор України і розміщується справа від нього (з боку глядача).

У випадку одночасного підняття Прапора області та Прапора організації, фірми, установи, підприємства тощо (якщо вони розташовані поруч), останній не повинен перевищувати за розмірами Прапор області і розміщується справа від нього (з боку глядача).

Прапор області може бути піднятий під час церемоній та урочистих заходів, які проводять органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, об’єднання громадян, організації, фірми, установи, підприємства незалежно від форм власності.

Зображення Прапора використовується:

  • як елемент святкового оформлення населених пунктів області під час урочистих церемоній та обласних свят (фестивалі, виставки тощо);
  • на почесних грамотах, вітальних листах, пам’ятних адресах, важливих історичних документах (угодах про дружбу та співробітництво тощо), дипломах обласних творчих премій, відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту тощо;
  • під час проведення обласними організаціями регіональних господарських, політичних, культурних, спортивних та інших заходів;
  • офіційними делегаціями Київської області у загальноукраїнських, міжнародних акціях у сфері політики, бізнесу, культури та спорту.

Юридичні та фізичні особи можуть використовувати тільки затверджене зображення Прапора, а з комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції тощо) – лише з дозволу обласної ради на підставі угоди з нею.

При цьому розмір збору за право на використання місцевої символіки для юридичних осіб становить – 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки, для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, – п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Платники збору несуть відповідальність за правильність і своєчасність сплати збору відповідно до діючого законодавства. Контроль за повнотою і своєчасністю сплати збору здійснює державна податкова адміністрація.

Дія цього пункту не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, підрозділи Збройних Сил України, юридичні та фізичні особи, які використовують зображення Прапора області з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян.

Кошти від збору за право на використання місцевої символіки надходять до позабюджетного фонду обласної ради.

Дозвіл на використання Прапора області передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він зображений. У разі втрати популярності товару через погіршення якості власник Прапора (обласна рада) має право розірвати угоду з товаровиробником.

Виключне право на використання Прапора належить обласній раді. Автор Прапора не має права на його тиражування в любому вигляді

Не дозволяється використання Прапора без спеціальної згоди обласної ради у випадках, непередбачених цим Положенням

Малюнок, сюжет Прапора можуть бути змінені лише згідно з рішенням обласної ради.