Порядок використання Гербу

Порядок використання Герба Київської області

Герб області є регіональним символом, який наслідує історичну традицію побутування земельної символіки, офіційним атрибутом місцевих органів самоврядування та виконавчої влади.

Власником Герба є обласна рада. Оригінал Герба в авторському виконанні та дане Положення зберігаються в обласній раді.

Репродукування та тиражування Герба області здійснюється у вигляді кольорового, чорно-білого, об’ємного чи графічного зображення, довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів, довільних розмірів.

При репродукуванні та тиражуванні Герба області має бути збережена кольорова та графічна тотожність оригіналу та його опису з обов’язковим додержанням пропорцій зображення Герба, затвердженого сесією обласної ради.

Зображення Герба відтворюється:

  • на фасаді будинку обласної ради;
  •  у сесійній залі обласної ради;
  • у службових кабінетах голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації;
  • службових і депутатських посвідченнях, бланках, штампах та печатці (для особливих церемоній) представницьких та виконавчих органів;
  • офіційних виданнях обласної ради та обласної державної адміністрації;
  • центральних магістралях при в’їзді на територію області.
  • Зображення Герба використовується:
  • як елемент святкового оформлення населених пунктів області під час урочистих церемоній та обласних свят (фестивалі, виставки тощо);
  • на почесних грамотах, вітальних листах, пам’ятних адресах, важливих історичних документах (угодах про дружбу та співробітництво тощо), дипломах обласних творчих премій, відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту тощо.

Юридичні та фізичні особи можуть використовувати тільки затверджене зображення Герба, а з комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції тощо) – лише з дозволу обласної ради на підставі угоди з нею.

При цьому розмір збору за право на використання місцевої символіки для юридичних осіб становить – 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки, для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, – п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Платники збору несуть відповідальність за правильність і своєчасність сплати збору відповідно до діючого законодавства.. Контроль за повнотою і своєчасністю сплати збору здійснює державна податкова адміністрація.

Дія цього пункту не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, підрозділи Збройних Сил України, юридичні та фізичні особи, які використовують зображення Герба області з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян.

Кошти від збору за право на використання місцевої символіки надходять до позабюджетного фонду обласної ради.

Дозвіл на використання Герба області передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він зображений. У разі втрати популярності товару через погіршення якості власник Герба (обласна рада) має право розірвати угоду з товаровиробником.

Виключне право на використання Герба належить обласній раді. Автор Герба не має права на його тиражування в любому вигляді.

Не дозволяється використання Герба без спеціальної згоди обласної ради у випадках, непередбачених цим Положенням.

Малюнок, сюжет Герба можуть бути змінені лише згідно з рішенням обласної ради.