Запобігання проявам корупції

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ СЕКТОРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У І ПІВРІЧЧІ 2015 РОКУ

Протягом І півріччя 2015 року застосовувались системні, комплексні профілактичні заходи з питань запобігання та виявлення корупції на виконання вимог законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про запобігання корупції», Постанови КМУ від 04.09.2013 року № 706 «Про затвердження типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції», інших законодавчих актів. В головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області залишається пріоритетним напрямком роботи у подоланні корупції превентивний підхід. Відтак методична, консультаційна та роз’яснювальна робота з питань мінімізації корупційних проявів займає основне місце. Роз’яснювальна робота, спрямована на запобігання корупційним правопорушенням, усунення конфлікту інтересів шляхом встановлення низки обмежень для державних службовців щодо використання службових повноважень чи становища, суміщення та сумісництва, одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, діяльності після звільнення з посад або припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, носить системний характер і має на меті забезпечення належного знання та розуміння працівниками положень антикорупційного законодавства.

Відповідно до п.2 наказу Пенсійного фонду України від 27 лютого 2015 року № 32 протягом ІІ кварталу п. р. головним управлінням Пенсійного фонду у Київській області організовано проведення перевірок пенсійних справ керівників підвідомчих управлінь та їх заступників щодо дотримання антикорупційного законодавства в частині недопущення виникнення конфлікту інтересів. За результатами перевірок, порушень у вказаній сфері не встановлено. В подальшому, запроваджено практику перевірки в порядку контролю рішень про призначення (перерахунок) пенсій керівного складу підпорядкованих територіальних управлінь та членів їх сімей. Також, такі перевірки здійснюються під час виїзних контрольних заходів.

Запроваджено облік результатів розгляду звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування та громадян щодо можливих корупційних діянь чи інших правопорушень з боку працівників Фонду, а також  пов’язаних з його діяльністю осіб.

Протягом звітного періоду організовано перевірки таких звернень. За результатами порушень антикорупційного законодавства не встановлено.

Крім того, протягом звітного періоду акцент був зосереджений на проведенні роз’яснювальної роботи серед державних службовців та претендентів на заміщення вакантних посад, яка спрямована на формування достатніх знань з антикорупційного законодавства, неухильного дотримання його вимог та обмежень.

Також, забезпечується організація проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Постійно здійснюється практика інформаційних кампаній з питань дотримання антикорупційного законодавства та надання відповідних роз`яснень. Проводяться заходи, які спрямовані на усунення толерантного ставлення до корупції, підвищення рівня співпраці з громадськістю. З цією метою, щодо актуальних питань антикорупційної тематики висвітлювались на сторінках друкованих видань та мережі інтернет.

Протягом звітного періоду фахівцями з питань запобігання та виявлення корупції головного управління надавалась практична допомога щодо правильного заповнення та своєчасного подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

У І півріччі 2015 року за скоєння корупційних правопорушень державні службовці головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України у Київській області не притягувалися.