Законодавчі зміни щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій

Законом України від 12 листопада 2015 року № 802-VIII “Про внесення зміни до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” визначено механізм списання сум заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, що утворилася в період з 01 січня 2015 року до дати набрання чинності Законом у платників єдиного податку четвертої групи, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.12.2015 № 27-2 затверджено Порядок списання сум заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій.

Управління Пенсійного фонду України в районах, містах, а також у містах і районах визначають суми заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, які підлягають списанню, за даними карток особових рахунків платників.

Списання сум заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій здійснюється за наказом начальника управління Пенсійного фонду України в районі, місті.

На підставі наказу платнику надсилається повідомлення про списання заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій.

Постановою правління Пенсійного фонду України 
від 25.12.2015 № 27-1 затверджено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Зміни стосуються глави 6:

1) у пункті 6.1:

в абзаці першому слово “частини” замінити словом “пункту”;

в абзаці другому слова “крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку” замінити словами та цифрами “крім платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України”;

2) у пункті 6.2:

в абзаці третьому цифри “25” замінити цифрами “30”;

після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових

умовах водолазам 1–3 груп спеціалізації робіт та іншим працівникам, зайнятим на роботах під водою, у тому числі в умовах підвищеного атмосферного тиску, віднесеним до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36, покриваються підприємствами пропорційно годинам спусків під воду, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, на кожному підприємстві.

Частка відшкодування підприємством витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, яким відповідно до законодавства стаж, що дає право на призначення цих пенсій, зараховується у кратному розмірі, розраховується з урахуванням кратності стажу.”.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

3) у пункті 6.4 слова та цифри “протягом 10 днів” замінити словами “протягом місяця”;

4) у пункті 6.5 слова та цифри “протягом 10 днів” замінити словами “протягом місяця”;

5) абзац другий пункту 6.7 викласти в такій редакції:

“У разі зміни розміру пенсії або настання обставин, які впливають на суму відшкодування (смерть пенсіонера, зміна місця проживання тощо), органи Пенсійного фонду повідомляють про це підприємства у розрахунку, який направляється підприємству в місячний строк з дня прийняття рішення про зміну розміру пенсії або про припинення виплати пенсії.”;

6) абзац другий пункту 6.8 викласти в такій редакції:

“У разі ліквідації підприємства без правонаступників або визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” розрахунки для відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням такого підприємства та безпосередньо підприємству не направляються.”

Зазначені постанови набрали чинності з дня їх офіційного опублікування в бюлетені “Офіційний вісник України” від 16 лютого 2016 № 11.