Роз’яснення щодо внутрішніх сумісників та осіб, що уклали договір ЦПХ

Для працівника, який приймається за сумісництвом необхідно у гр.7 таблиці 5 зазначити категорію особи “2”, найманий працівник без трудової книжки та у гр.11 — дату початку роботи за сумісництвом (приклад на Мал. 1).

Для “основного” працівника, який уклав договір цивільно-правового характеру в таблиці 5 у гр.7 (категорія особи) — зазначаємо “3”, особа, яка виконуює роботи за договором ЦПХ. Крім того, у гр.8 (договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом) — зазначаємо “1” та у гр.11 — дату початку початку терміну дії угоди ЦПХ (приклад на Мал.2).

Ще раз наголошуємо, що у гр. 8 зазначаємо “1” для осіб з категорією особи “3” та лише у випадку, якщо відносини між страхувальником і застрахованою особою визначаються одночасно на підставі трудового договору (застрахована особа є основним працівником або сумісником) та на підставі цивільно-правового договору.

А тепер розглянемо заповнення таблиці 6. Для першого випадку (сумісництво) заробітну плату за основним місцем та за внутрішнім сумісництвом відповідно до п.9 розд. IV Порядку № 435 відображаємо у одному рядку. При цьому в гр. 22 (ознака наявності трудової книжки) ставиться “1” (на малюнку 3 рядок 1).

Для другого випадку в таблиці 6 на працівника заповнюється два рядки. В першому зазначається сума заробітної плати за основним місцем роботи та у гр. 9 (код категорії ЗО) зазначаємо “1”. При цьому в гр. 22 (ознака наявності трудової книжки) ставиться “1”. У другому рядку вказуємо суму винагороди за договором ЦПХ та у гр. 9 проставляємо “26” (на малюнку 3 рядки 2 та 3). Важливо пам’ятати, що гр. 15 (кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця) заповнюється лише в першому рядку.