Зміни до пункту «а» ст. 54 та пунктів «е», «ж» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення»

З 01.01.2016 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до пункту «а» ст. 54 та пунктів «е», «ж» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Відтепер, працівникам льотного і льотно–випробного складу; освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення; артистам театрально–концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів(які раніше мали право на пенсію за вислугою років незалежно від віку),встановлено пенсійний вік, при досягненні якого вони мають право на цей вид пенсії.

Так, зокрема, працівники льотного і льотно–випробного складу, матимуть право на пенсію за вислугу років (при наявності певної тривалості спеціального стажу) після 50 років. Працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, артисти театрально–концертних та інших видовищних закладів матимуть право на пенсію за вислугу років (при наявності певної тривалості спеціального стажу) після 55 років.

При цьому пенсійний вік для зазначеної категорії буде збільшуватися поступово.

Слушно зауважити, що право на призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку залишено для осіб, які мали вислугу років відповідної тривалості станом на 01 квітня 2015 року чи на 01 січня 2016 року (наведено в таблиці).

Категорія працівників Необхідна вислуга років
на 01.04.2015 на 01.01.2016
Льотного і льотно–випробного складу 25 років (у чоловіків)

20 років (у жінок)

25 років 6 місяців (у чоловіків)

20 років 6 місяців(у жінок)

Освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення 25 років 25 років 6 місяців
Артисти театрально–концертних та інших видовищних закладів Від 20 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України Від 20 до 35 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України

Пенсія за вислугу років призначається за умови звільнення з посади, яка дає право на цей вид пенсії.