Порядок виплати пенсії, призначеної за нормами Закону України «Про державну службу» ветеранам військової служби

З 1 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VІІІ внесені зміни, зокрема, до статті 37 Закону України «Про державну службу» щодо порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Статтею 37 Закону України «Про державну службу» передбачено, що у період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року особам (окрім інвалідів І та ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які працюють на посадах і на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

За наявності у особи посвідчення «Ветеран військової служби» та після надання його копії до органу Пенсійного фонду України виплата пенсії здійснюється у повному обсязі.

Право на отримання пенсії у повному обсязі надається лише на підставі посвідчення «Ветеран військової служби», виданого у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран військової служби» від 30.08.1999 № 1601.

Категорію осіб, яких віднесено до ветеранів військової служби, визначено статтею 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Якщо ж особа, отримуючи пенсію, призначену відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», працює на інших посадах/роботах, пенсія, призначена згідно з цією статтею (крім інвалідів І та ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність.

Ветеранам військової служби, які, отримуючи пенсію, призначену відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», продовжують працювати на інших посадах/роботах, тобто не на «спецпосадах», пенсія виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Приклад 1.

Гр. К. отримує пенсію, призначену відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», в розмірі 3 476,25 грн., має посвідчення «Ветеран військової служби», працює в районній державній адміністрації на посаді головного спеціаліста відділу.

Оскільки нормою Закону України «Про державну службу» чітко визначено, що обмеження щодо виплати пенсій особам, які працюють, зокрема, на посадах державних службовців, не поширюються на ветеранів військової служби в період роботи на державній службі, після надання до органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку як отримувач пенсії посвідчення ветерана військової служби гр. К. має право на отримання пенсії в повному обсязі, тобто – 3 476,25 гривень.

Приклад 2.

Гр. С. отримує пенсію, призначену відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», в розмірі 1 825,17 грн., має посвідчення «Ветеран військової служби» та працює на підприємстві на посаді інженера.

Законодавчо передбачено, що порядок виплати пенсій особам, які працюють на інших посадах/роботах, на ветеранів військової служби поширюється, а отже, гр. С. виплата пенсії у період роботи на посаді інженера здійснюється в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 1 611,00 гривень.

Приклад 3.

Гр. А. отримує пенсію, призначену згідно зі статтею 37 Закону України «Про державну службу», в розмірі 2 856,74 грн., має посвідчення «Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України» та працює в міському управлінні юстиції на посаді державного службовця.

За таких умов гр. А. підпадає під дію особливого порядку виплати пенсії і у період роботи на посаді державного службовця пенсія йому не виплачується.

Приклад 4.

Гр. В. отримує пенсію за віком, призначену відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», в розмірі 3 934,58 грн., продовжує працювати на посаді державного службовця в Міністерстві оборони України.

Оскільки обмеження щодо виплати пенсій не поширюються на осіб, які працюють, зокрема, в Міністерстві оборони України, виплата пенсії гр. В. здійснюватиметься у повному обсязі – 3 934,58 гривень.

Приклад 5.

Пенсіонер, який отримує пенсію по ІІ групі інвалідності, призначену за нормами Закону України «Про державну службу», надав до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання посвідчення «Ветеран військової служби» та трудову книжку з записом про працевлаштування на посаду державного службовця.

Однією з умов, за яких призначається пенсія по інвалідності за нормами статті 37 Закону України «Про державну службу», є припинення державної служби.

Якщо особа, яка отримує таку пенсію, повертається на державну службу, виплата пенсії по інвалідності за вказаним Законом України «Про державну службу» припиняється до звільнення з роботи.

При цьому в період роботи на державній службі такій особі призначається пенсія по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і її виплата здійснюється в повному обсязі як особі, визнаній інвалідом ІІ групи.

Обмеження щодо виплати пенсії, призначеної, зокрема, відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, призначених особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь у антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.