Як розраховується розмір пенсії

На розмір пенсії в Україні впливають три параметри:

  • тривалість страхового стажу пенсіонера;
  • відношення його заробітної плати в кожному місяці страхового стажу, що враховується для обчислення пенсії, до середньої заробітної плати по Україні в кожному з цих місяців;
  • середня зарплата в країні за останні три роки перед призначенням пенсії.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

 

П = Зп * Кс, де:

П – розмір пенсії (у гривнях);

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі- Закон № 1058), з якої обчислюється пенсія (у гривнях);

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону № 1058.

Спочатку розраховується коефіцієнт страхового стажу за формулою:

 

Кс = (См * Рс) / (100 % * 12), де:

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

См – сума місяців страхового стажу;

Рс – розмір оцінки одного страхового стажу за період участі в солідарній системі – 1,35 %.

Потім обчислюється розмір заробітної плати, який враховується для розрахунку пенсії.

 

Нагадуємо, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохі) за весь період страхового стажу, починаючи з 01 липня 2000 року. Якщо страховий стаж з 01 липня 2000 року становить менше як 60 місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року незалежно від перерв.

Також за бажанням пенсіонера з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу з урахуванням будь-яких періодів отримання допомоги по безробіттю незалежно від перерв та будь-якого страхового стажу підряд за умови, що такі періоди в сумі становлять не більше 10 % тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково на бажання особи може бути виключено період строкової служби, навчання, догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом у віці до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Для розрахунків беруть лише ту заробітну плату, з якої було сплачені страхові внески  до Пенсійного фонду України.

 

Заробітна плата для нарахування пенсії визначається за формулою:

 

Зп = Зс * (Ск / К), де:

Зп – заробітна плата для обчислення пенсії (у гривнях);

Зс – середня заробітна плата в середньому на одну застраховану особу загалом по Україні, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати за кожний місяць страхового стажу, що враховується для обчислення пенсії (К1 + К2 + …);

К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти.

Коефіцієнт заробітної плати  за кожен місяць (К1, К2…) розраховується за формулою:

Кз = Зв / Зс, де:

Кз – коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи;

Зв – сума заробітної плати застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт;

Зс – заробітна плата в середньому на одну застраховану особу загалом по Україні за місяць, за який розраховується коефіцієнт.

Дані про середню заробітну плату загалом по Україні за відповідні роки та місяці можна знайти на веб-сторінці головного управління Пенсійного фонду України у Київській області на сайті Київської обласної державної адміністрації (http://www.kyiv-obl.gov.ua/pokazniki_serednoji_zarobitnoji_plati). Якщо даних за потрібні місяці немає, тимчасово враховується значення попереднього місяця.

Показники середньої заробітної плати за 2013- 2015 роки

Місяць Рік
2013 2014 2015
Січень 2758,11 грн. 2899,77 грн. 3919,04 грн.
Лютий 2805,37 грн. 2937,98 грн. 3182,96 грн.
Березень 2897,19 грн. 3068,64 грн. 3383,16 грн.
Квітень 2932,06 грн. 3097,76 грн. 3429,94 грн.
Травень 2980,54 грн. 3120,21 грн. 3578,75 грн.
Червень 3275,94 грн. 3465,63 грн. 3991,14 грн.
Липень 2975,87 грн. 3212,48 грн. 3674,24 грн.
Серпень 2882,46 грн. 3008,73 грн. 3502,62 грн.
Вересень 2957,81 грн. 3136,51 грн. 3768,52 грн.
Жовтень 2996,56 грн. 3165,49 грн. 3940,98 грн.
Листопад 2987,05 грн. 3192,38 грн. 3914,88 грн.
Грудень 3309,24 грн. 3556,97 грн. 4460,32 грн.
Річний 2979,46 грн. 3149,45 грн. 3661,41 грн.

ПРИКЛАД

Жінка оформляє пенсію в березні 2016 року, має 40 років страхового стажу. Розмір пенсії обчислюється із заробітної плати за період з 01.07.2000 по 29.02.2016. На її бажання заробіток для обчислення пенсії було оптимізовано, тобто із заробітку виключено період, коли здійснювала догляд за інвалідом I групи (з липня 2006 по липень 2009), що становить 36 місяців.

  1. Розраховуємо коефіцієнт страхового стажу:

Кс = (480 ((місяців)(40 *12)) * 1,35 % / 100 % * 12 (місяців) = 0,54.

  1. Розраховуємо індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Він розраховується шляхом співставлення фактичного заробітку особи із середньою заробітною платою в Україні в тих місяцях, які враховувались під час розрахунку. У результаті ділення суми коефіцієнтів заробітку на страховий стаж, набутий в місяцях, що враховувались для обчислення пенсії, визначається середній коефіцієнт заробітку, а саме 518,4 (сума коефіцієнтів зарплати після оптимізації) / 162 (місяці страхового стажу) – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати становить – 3,2.

  1. Розраховуємо середньомісячний заробіток для обчислення пенсії:
  • середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2013, 2014, 2015 роки (три роки, що передують року звернення) 2979,46 грн. + 3149,45 грн. + 3661,41 грн.) / 3 = 3263,44 грн.;
  • заробіток для призначення пенсії (Зп) – 3,2 * 3263,44 грн. = 10 443,01 грн.
  1. Обчислюємо розмір пенсії за наведеними вище даними:

10 443,04 грн. * 0,54 = 5639,22 грн.