Пам’ятка

Додаток 3

до Порядку подання та оформлення

документів для призначення

(перерахунку) пенсій відповідно

до Закону № 1058

(пункт 4.2 розділу ІV)

ПАМ’ЯТКА ПЕНСІОНЕРУ

     1. Пенсіонери зобов’язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про вступ на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи – підприємця.

     2. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.

      3. Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.

Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами. Пенсіонерам після досягнення пенсійного віку рекомендуємо звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком.

    4. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи – 90 відсотків; інвалідам III групи – 50 відсотків.

     За наявності у непрацюючих інвалідів ІІ і ІІІ груп відповідного страхового стажу, передбаченого частиною другою статті 33 Закону № 1058, вони мають право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за віком.

    Непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, та інваліди IIIгрупи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону№ 1058, за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону № 1058.

    Якщо вимоги частини другої статті 33 Закону № 1058 (інвалід звільнився з роботи, набув необхідного стажу) виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком інвалідам II і III груп призначається з дня набуття такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права.

   У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію відповідно до частини другої статті 33 Закону № 1058 (крім випадків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону        № 1058), у період роботи пенсія по інвалідності виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33 Закону № 1058.

Пам’ятку отримав         “____” ____________ 20__ р.                     __________       ____________________

                                                        (дата)                                                (підпис)                     (П.І.Б.)

 

(Додаток 3 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 13-2 від 30.07.2015.)