Види пенсій

Види пенсійного забезпечення військовослужбовців

   На сьогодні передбачені такі види пенсійного забезпечення військовослужбовців:

   а) пенсія за вислугу років (призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, при наявності встановленої Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої  служби України);

   б) пенсія по інвалідності (призначається військовослужбовцям,  які стали інвалідами за умов, передбачених Законом);

   в) пенсія в разі втрати годувальника (призначається членам сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти).

 

   Важливо: пенсії по інвалідності військовослужбовцям, а членам їх сімей — пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.