Актуальні питання

Виплата пенсії, призначеної за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсіонерам, що мають статус  ветерана військової служби та працюють  на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрiй i статус суддiв» з січня 2016 року

Законом України  від 24 грудня 2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачено, що ветеранам військової служби, яким пенсію призначено відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служб, та деяких інших осіб», що працюють  на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрiй i статус суддiв» виплата пенсії з січня 2016 року здійснюється в повному обсязі.

Для виплати пенсії в повному обсязі ветерани військової служби мають звернутися до органу Пенсійного фонду з заявою та відповідним посвідченням.

Виплата пенсії, призначеної за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у зв’язку з переїздом пенсіонера на постійне місце проживання за кордон

Пенсіонер, який переїжджає на постійне проживання за кордон, і хоче отримати пенсію за шість місяців наперед, має звернутися з відповідною заявою в орган Фонду, в якому він перебуває на обліку, а також надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом підрозділу Державної міграційної служби про дозвіл на виїзд за кордон на постійне проживання. Одночасно пенсіонер має надати талон про зняття з реєстрації місця проживання  в Україні, у якому зазначено країну вибуття і дату зняття з реєстрації. Саме з місяця, що настає з місяцем зняття з реєстрації, обчислюють суму пенсії за шість місяців, яку виплачують наперед, перед виїздом одержувача пенсії за кордон.

До уваги військовослужбовців Національної гвардії України

 На підставі Закону України «Про Національну поліцію України» з 07.11.2015 року втратив чинність Закон України «Про міліцію».

У зв’язку з ліквідацією, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №730, зокрема, головних управлінь МВС, у тому числі служби соціальних виплат управлінь (відділів) фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, через які здійснювалось оформлення документів для призначення пенсій військовослужбовцям Національної гвардії, починаючи з 07.11.2015 року, оформлення документів для призначення пенсій військовослужбовцям  Національної гвардії здійснюється Національною гвардією України.

До уваги пенсіонерів, яким призначена пенсія за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Законом України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесені зміни до статті 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», а саме: тимчасово, у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року, особам (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи, ветеранiв вiйськової служби та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту»), якi працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрiй i статус суддiв», призначенi пенсiї/щомiсячне довiчне грошове утримання не виплачуються».

Обов’язок пенсіонерів повідомляти органам пенсійного забезпечення про зміну умов, що впливають на виплату пенсій

Пенсіонери зобов’язані повідомляти органам пенсійного забезпечення про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії або припинення її виплати.

 В разі невиконання цього обов’язку і одержання у зв’язку з цим зайвих сум пенсії пенсіонери повинні відшкодувати органу пенсійного забезпечення заподіяну шкоду.

Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера (подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі його сім’ї тощо), можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень органу, який призначає пенсію, чи суду.

Чи має право пенсіонер на перерахунок пенсії з урахуванням стажу роботи після призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону  України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

У зв’язку з неодноразовими зверненнями стосовно права пенсіонера на перерахунок пенсії з урахуванням стажу роботи після призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» інформуємо.

Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не передбачено проведення перерахунків пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після звільнення зі служби, а період роботи в цивільних організаціях зараховується в загальний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при досягненні пенсійного віку встановленого цим Законом.

Чи мають право особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань на призначення пенсії за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»

У зв’язку з неодноразовими зверненнями  громадян, щодо права на призначення пенсії по інвалідності, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» особам, які проходять службу у військовому резерві інформуємо.

Статтею 1-2 Закону України «Про пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» визначено, що  право   на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають  зокрема  особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» на військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, а саме:     особи рядового складу, які проходять строкову  військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загально середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років (на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу).

В свою чергу, відповідно  до  статті 26-1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань проходять громадяни України в добровільному порядку.  З особою, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, укладається контракт про проходження служби у військовому резерві відповідно  Збройних Сил України або інших військових формувань.

Резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості.

Таким чином Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не визначено право на призначення пенсій  особам, які проходять службу у військовому резерві.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 №3-1, підготовка та подання до органів, що призначають пенсії, необхідних для призначення пенсії документів, здійснюється уповноваженими структурними підрозділами  міністерств та відомств .

Перелік документів, необхідних для призначення непрацюючим пенсіонерам надбавки на непрацездатних членів сім’ї за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Особам, які перебувають на обліку в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України у Київській області та одержують пенсію за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», передбачено встановлення надбавки   для непрацюючих пенсіонерів, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї. Це надбавка на неповнолітніх утриманців – дітей, які не досягли 18 років. Вона встановлюється в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому вона нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям. За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів, кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

Постановою правління Пенсійного фонду України №3-1 від 30.01.2007 «Про затвердження порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначений перелік необхідних документів для встановлення вищезазначеної надбавки, це :

– оригінал та копія свідоцтва про народження дитини ;

– оригінал та копія свідоцтва про шлюб;

– довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад    сім’ї , або про те, що дитина перебуває на утриманні пенсіонера;

– довідка з навчального закладу про навчання утриманця;

– оригінал та копія трудової книжки;

– довідки з управління Пенсійного фонду України та з управління соціального   захисту населення за місцем проживання про те, що пенсіонер та дружина не отримують пенсію та допомогу на дитину.

За призначенням надбавки на неповнолітніх утриманців пенсіонеру необхідно звернутися до управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

Ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» встановлено розмір та порядок виплати до 5 травня разової грошової допомоги.

Кабінет Міністрів України 2 березня 2016 року ухвалив постанову № 141 «Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань».

Виплату разової грошової допомоги здійснює Міністерство соціальної політики України через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних та міських державних адміністрацій Київської області, які через відділення зв’язку або через установи Ощадбанку перераховують допомогу на особові рахунки громадян.

На виконання постанови до 1 квітня 2016 року управлінням пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України у Київській області будуть надані списки одержувачів пенсій структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних та міських державних адміністрацій Київської області, які мають право на отримання разової грошової допомоги.

Розміри разової грошової допомоги

Категорія ветеранів Розмір допомоги
Інваліди війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин

I групи

II групи

III групи

2 975 гривень

2 600 гривень

2 310 гривень

Учасники бойових дій та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків  

920 гривень

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 2 975 гривень
Члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнані за життя інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге 465 гривень
Учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів,підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога

170 гривень