Проведення спеціальної перевірки

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 березня 2015 р. № 171

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF