Управління з питань власності

01196, площа Лесі Українки, буд. 1

Телефон/факс: 286-85-79

Телефон: 286-81-61, 286-82-32

Е-mail: upv.koda@ukr.net

 

 

 

 

 

В.о. начальника

ХАРЛАМОВ Валерій Сергійович

Приймальня                                                                                                                286-85-79

 

Заступник начальника управління – начальник відділу аналізу фінансово-господарської

діяльності підприємств, установ, організацій

ХАРЛАМОВ Валерій Сергійович

Приймальня                                                                                                                    286-85-79, 286-82-32

 

Начальник відділу з питань державної та комунальної власності

ГУДИМ Лідія Миколаївна
Приймальня                                                                                                                           286-85-79

Про управління

Управління з питань власності Київської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

Управління підпорядковане голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Київській обласній раді у сфері делегованих повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області.

Основними завданнями управління є:

Реалізація державної та регіональної політики у сфері управління майном державної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, переданим в управління Київській обласній державній адміністрації.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує реалізацію функцій щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, в тому числі у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту та соціального захисту а саме:

– готує та у встановленому порядку надає облдержадміністрації пропозиції для внесення їх Київській обласній раді про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності, погоджує проекти їх статутів (положень) та інших установчих документів;

– готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо утворення статутного фонду комунального унітарного підприємства, що належить до спільної власності;

– готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо прийняття рішення про застосування або незастосування положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо підприємств спільної власності;

– здійснює визначені законодавством заходи щодо запобігання банкрутству підприємств спільної власності, що перебувають у підпорядкуванні Управління;

– погоджує штатний розпис підприємств, затверджує штатні розписи установ, закладів та інших організацій спільної власності, що перебувають у підпорядкуванні Управління;

– організовує роботу з формування фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області у порядку, визначеному рішеннями Київської обласної ради;

– погоджує подання галузевих структурних підрозділів облдержадміністрації щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи, закладу, організації спільної власності;

– погоджує укладання та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ, закладів та інших організацій спільної власності та здійснює контроль за їх виконанням у межах визначених повноважень;

– вносить пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді про звернення до відповідних органів щодо проведення перевірок, аудиту фінансово-господарської діяльності та використання коштів обласного бюджету відповідно до вимог законодавства України, зокрема, і у разі зміни керівника підприємства, установи, закладу, організації, що належить до спільної власності;

– здійснює аналіз ефективності використання майна спільної власності;

– виявляє у межах повноважень майно спільної власності, яке не використовується, та вносить пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо умов його подальшого використання;

– готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо передачі об’єктів спільної власності у державну, комунальну власність;

– готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо прийняття об’єктів державної, комунальної власності у спільну власність;

– за дорученням голови облдержадміністрації на підставі рішення Київської обласної ради здійснює організаційні заходи щодо передачі майна спільної власності у державну, комунальну власність;

– у встановленому порядку здійснює організаційні заходи щодо прийняття майна державної, комунальної власності у спільну власність;

– готує пропозиції облдержадміністрації щодо здійснення інвентаризації майна спільної власності та організовує її проведення;

– забезпечує контроль за оформленням та державною реєстрацією правовстановчої документації на об’єкти права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, права на які підлягають державній реєстрації;

– надає погодження на передачу в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 м кв. на одне підприємство, установу, заклад та іншу організацію спільної власності, балансоутримувачам майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (далі – балансоутримувачі);

– погоджує договори оренди майна спільної власності, орендодавцями яких виступають балансоутримувачі;

– готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо придбання майна у спільну власність;

– готує пропозиції облдержадміністрації для внесення їх Київській обласній раді щодо відчуження об’єктів спільної власності та надає на затвердження переліки об’єктів спільної власності, що підлягають відчуженню, у порядку, визначеному відповідними рішеннями Київської обласної ради;

– здійснює організаційні заходи щодо відчуження об’єктів спільної власності у порядку, визначеному рішеннями Київської обласної ради;

– перевіряє виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна спільної власності та контролює стан надходжень коштів від реалізації майна до обласного бюджету;

– готує звіти про виконання делегованих повноважень в частині управління майном спільної власності;

– готує пропозиції та проекти рішень Київської обласної ради про затвердження програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;

– здійснює заходи з приватизації об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області у межах повноважень, визначених відповідними рішеннями Київської обласної ради;

– готує пропозиції голові облдержадміністрації та проекти рішень Київської обласної ради про затвердження порядку:

а) відрахування до бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що знаходяться у спільній власності;

б) призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності;

в) конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності;

г) відчуження об’єктів спільної власності;

д) списання об’єктів спільної власності;

е) передачі об’єктів спільної власності з балансу на баланс підприємств, установ, закладів та інших організацій у межах спільної власності;

ж) передачі в оренду (суборенду) об’єктів спільної власності;

з) розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) об’єктів спільної власності;

– здійснює претензійно-позовну роботу з питань захисту майнових прав територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області щодо:

– майна, що не закріплене на праві господарського відання або оперативного управління за суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;

– майна, що не ввійшло до статутних капіталів господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;

– приватизованого та орендованого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, за укладеними договорами;

– виконує відповідно до законів, рішень Київської обласної ради, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації інші функції з управління майном спільної власності;

– координує діяльність структурних підрозділів Київської облдержадміністрації щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які їм підпорядковані;

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;
 • вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти розпоряджень голови облдерж-адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
 • забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • розглядає запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних;
 • здійснює інші, передбачені законом та дорученнями голови Київської обласної державної адміністрації, повноваження