ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Декларація внутрішнього аудиту Київської обласної державної адміністрації

Основними завданнями управління є надання голові Київської обласної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

– функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

– удосконалення системи управління в Київській обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації;

– запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

– запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Київської обласної державної адміністрації,  її структурних підрозділів, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації.